Alle aktuelle byggeprosjekter i Vestland fylke

Alver (71)
Askvoll (10)
Askøy (29)
Aurland (18)
Austevoll (24)
Austrheim (10)
Bergen (352)
Bremanger (19)
Bømlo (31)
Eidfjord (13)
Etne (13)
Fedje (6)
Fitjar (9)
Fjaler (16)
Gloppen (12)
Gulen (26)
Hyllestad (2)
Høyanger (32)
Kinn (72)
Kvam (28)
Kvinnherad (30)
Lærdal (9)
Luster (24)
Masfjorden (22)
Modalen (7)
Osterøy (21)
Samnanger (10)
Sogndal (42)
Solund (8)
Stad (32)
Stord (30)
Stryn (38)
Sunnfjord (60)
Sveio (12)
Tysnes (5)
Ullensvang (92)
Ulvik (8)
Vaksdal (24)
Vik (10)
Voss (47)
Årdal (20)
Øygarden (69)
Rv 555 fastlandssambandet Sotra-Bergen, Storavatnet-Kolltveit
Firefelts vegsystem. Bergen, Fjell og Sund kommuner. Sotrasambandet, delprosjekt 1 av 3.
Nybygg av næringsområde i Os
Kommunen er grunneier. CA 800 daa. Eventuelt 6000-8000 nye arbeidsplasser.
Nybygg av fiskeoppdrettsanlegg på Skipavika næringsområde i Gulen
Design av utstyr: Billund Aquaculture, Danmark. 200 mål.
Nybygg av boligområde i Os
540 daa. Ca 2000 boenheter.
Ny skipstunnel ved Stadlandet
Brutto tverrsnitt på tunellen er bredde 36 meter, høyde 50 meter. Seilingsbredde er 26,5 meter og seilingshøyde er 33 meter
Utbygging av sinkfabrikk på Eitrheimsneset i Odda
Utvidelse av produksjonen fra 200.000 tonn til 350.000 tonn sink. Gnr/bnr: 64/5, 3 , 60.
Rassikringstiltak på E39 Brendestølsfonna i Jølster
Tiltaket vil også sikre Buskredfonna, Kvitesvorsa, Bakkefonna, Steinløkkefonna og Sletteskredfonna. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2022-2033.
Nybygg av næring og boliger på Minde, Årstad, Bergen
Fase 1 er prosjektet "Meieritaket". Totalt planlagt 635stk leiligheter og 18 000 m2 med næring.
Nybygg av industri og lager i Ytrebygda bydel i Bergen
Ca 60 daa. GNR/BNR: 107/33, 453 mfl.
Etablering av byboliger og delekultur i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Området har et utbyggingspotensial på ca. 35 000 m2 BRA, som kan gi ca. 375 boenheter og 2000-10 000 m2 næringsareal (BRA).
Nytt næringsområde på Haukanes i Austevoll kommune
Planområdet er på ca. 160 mål/daa. Gnr/bnr: 46/170 m.fl.
Nybygg av boliger på Sandsli i Yytrebygda bydel
45 enheter konsentrert småhusbebyggelse, 200 leiligheter i blokker. 24,3 daa.
Riving- og nybygg av sykehjem i Bergen
BREEAM-NOR Exellent. Nytt felles parkeringsanlegg med Åsane sykehjem.
Nybygg av boliger på Vikane i Øygarden
Ca 464,2 daa. Mellom Medarseta og Storevarden. Kommunedelplanen for Rongøy.
Nybygg av protonsenter ved universitetssykehuset i Haukeland
Utstyr: Varian Medical System. BIM koordinering: Asplan Viak AS. Samlet kostnad for protonanlegget, inkludert tunnel- og heisløsning og medisinsk teknisk utstyr (MTU) er på 1,17 milliarder kroner.
Fastsamband til Huglo, Jektavik-Hodnanes-Huglo
Under planlegging. Stord og Tysnes kommuner.
Innvendig modernisering av teaterbygingen i Bergen
Blant annet ombygg/ rehabilitering av prøvesaler, nærverksted, publikumsheis og høyere takhøyde i teaterkjelleren.
Om- og nybygg av vidergående skole på Indre Øyrane
Hafstad videregående skole vil flytte til Øyrane og inngå i et samlet bygg med Øyrane videregående skole. 21/25, /96, /591, /37, /44 /581 og /582, 56 dekar.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Os
Ca 540 daa. Infrastruktur for eventuelt 2000 boenheter.
Nybygg av boligområde på Dolvik B4 i Ytrebygda bydel i Bergen
Planlegger en liten og bilfri landsby med leiligheter, rekkehus og byhus i Dolvik ved Søreide, 3 kilometer øst for Flesland. Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for totalt 203 nye boenheter, derav 12 boenheter som reguleres på kommunal tomt for Bergen kommune. Planforslaget legger til rette for totalt 239 bil- parkeringsplasser, derav 34 gjesteparkeringsplasser og 27 HC parkeringsplasser. Kommunalt prosjekt ligger på eget.
Utbedring av strekning med dårlig bæreevne på E39 i Gaular
Ca 3700 meter ink. tunnel. 1 km tunnel.
Nybygg av kontorbygg og parkeringskjeller på Kokstad i Bergen
15000 m2 over mark og 5000 m2 under mark.
Utvikling av stort gårdsresort i Flåm
Overnatting til mellom 600 og 700 gjester.
Til- og ombygg av lagerhall til kulturarena på Nordnes
Ombygg av fire lagerhaller samt påbygg av etasje.
Rassikringstiltak på Fylkesveg 500 (tidl Fv 551) Folgefonntunnelen-Årsnes i Kvinnherad
Skredsikringstunnel, ca 1400m. Omfatter også deponi for overskuddsmasser (50 daa). Vassbakk & Stol er et heleid datterselskap av Skanska Norge AS.
Rassikringstiltak på E39 Skredestranda i Stad
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2022-2033.
Nybygg av leiligheter mm i Bergen, trinn 3
Trinnvis utbygging. Total utbygging 221 leiligheter. 43 mål tomt. 76 leiligheter og 6 rekkehus.
Nybygg av leilighetsbygg og småhus i Follese
Omreguleres til ca 150-200 enheter totalt.
Ny veg fra Hagelsundet bru til Isdalstø i Lindås
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024. Nordhordalandspakken.
Nybygg av leiligheter og rekkehus med felles parkeringskjeller i Førde
Gnr/bnr: 21/297, 22/90, 22/62, 22/244 og 22/56. 3 boligblokker og 10 småhusenheter. 2-6 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Bergen
4-8 etasjer. Samarbeid mellom OBOS og EGD Property AS.
Rehabilitering av svømmehall og etablering av nærmiljøanlegg på skole i Ytre Arna
Rehabilitering av Ytre Arna skole med svømmebasseng og nærmiljøfunksjon. Svømmebassenget skal rehabiliteres og det skal etableres en egen nærmiljøfunksjon. Det er gjennomført en mulighetsstudie som viser at rehabilitering er den beste løsningen. I den er det også laget et forslag på hvordan skolen kan bygges om slik at den vil være etter dagens skolestandarder.
Nybygg av videregående skole på Vabakkjen i Stord
Trinn 1 11000 m2 i to etasjer. Trinn 2 påbygg av tredje etasje 7000m2. BREEAM excellent.
Nybygg av kontorbygg i Straume
BREEAM Excellent og energiklasse A
Nybygg av fiskoppdrettsanlegg på Eikeilen i Øygarden, fase 1
Anlegget skal samla ha ei årlig produksjonsramme på 8000 tonn fisk totalt.
Nybygg av blokkleiligheter i Åsane
Gnr/bnr: 189/63,325 mfl. Ca 90-100 stk boliger. 3-6 etasjer.
Nybygg av boliger på Hauge i Os
Gnr/bnr: 63/455, 464. 2-4 etasjer.
Nybygg av boliger i Kvinnherad
Gnr/bnr: 152/1, 2, 99 mfl.
Om- og tilbygg av kjøpesenter i Fyllingsdalen
300-320 leiligheter vil bli byget i trinn 2 eller 3. Omfang for hvert trinn er ikke fastsatt.
Utbygging av nytt RAS-anlegg på settefiskanlegg i Gloppen
Totalt 8000 kubikk. Del av Gbnr/bnr 15/4, 15/5 15/95.
Nybygg av landbasert anlegg for oppdrett av settefisk og matfisk på Selstøvågen i Øygarden
Søknaden gjeller produksjon av 3,75 millioner settefisk med storlek mellom 200-500 gram.
Nybygg av leiligheter i Straume, trinn 5 m.fl.
Total utbygging 250-300 leiligheter. 5-6 trinn total.
Utbedring av vei på Fylkesvei 548 i Etne
Breddeutviding, betre framkome og auka tryggleik for mjuke trafikantar. Det er planlagt gang og sykkelveg mellom Ytre Nes og Skånevik sentrum.
Nybygg av lager og kontor i Os
Ca 45 daa. Gnr/bnr: 53/29, 42 mfl.
Etablering av akvakulturanlegg i Andvik, Masfjorden
30 daa. Basert på RAS teknologi (resirkuleringsanlegg). 2 stk fjellhaller. Planert område ca 6.600 m2. Utfylling i sjø ca 50.000 m3. Lengde kai ca 150 m. Areal fjellhaller ca 3.300 m2. Areal bygg for postsmolt ca 2.900 m2. Byggehøyde ca 14,5 m inkl kontor. Areal bygg garasjer/tørk ca 550 m2. Areal kontor/garderobe ca 690 m2. Parkeringsplasser 20 stk. Arbeidsplasser ca 15.
Nybygg av leiligheter, næring og promenade i Bergenhus bydel
4-6 etasjer. 50-70 leiligheter. Gnr/bnr: 163720, 579.
Om- og nybygg av leiligheter i Lindås
SVV vil bruke tomten frem til 2021. Prosjektet er utsatt intil videre.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.