Alle aktuelle byggeprosjekter i Gulen

Nybygg av utslippsfri ammoniakk fabrikk i Skipavika ved Fensfjorden i Gulen kommune
Forslag til planområdet er 1 843 874 m2 og har per i dag tilkomst frå Sandevegen, fv5582. Planområdet omfattar gnr. 79, bnr. 47, 53, 54 samt delar av bnr. 1, 33, 36, 52 og ein mindre del av bnr. 11. Etablering av eit produksjonsanlegg for grøn ammoniakk. Ammoniakkanlegget består primært av prosessanlegg, røyrgater, tårn og piper, lagringstankar, kompressorstasjon(ar) og hamneanlegg. Sjølve produksjonsanlegget er tredelt og består av eit hydrogenanlegg, eit anlegg for produksjon av nitrogen og eit anlegg for produksjon av ammoniakk.
Utvidelse av industriområde i Gulen
Foreslått planområde er 4546 daa. Vindturbinen (GE Haliade-X) er en havvindturbin og er planlagt med en installert effekt på 17-18 MW. Nav-/tårnhøyde vil være 150-160 m, mens rotordiameter vil være 250 m.
Etablering av eneboliger i Brekke, Gulen
8 tomter totalt. Tomt 4,13 og 16 er til salgs. Tomt 5, 6, 8, 10 og 12 er reservert.
Nybygg av eneboliger i Eivindvik
3 ledige tomter, tomt: 23, 30 og 51.
Nybygg av enebolig i Brekke
1 tomt for salg.
Skredsikringsarbeid ved fylkesveg 5653 i Trangane
Rensk, vegestasjonsrensk, montering av 460 meter fanggjerde, 3000kJ, høyde 6 meter. Montering av isnett/steinsprangnett. Boltesikring av skjæring.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.