Alle aktuelle byggeprosjekter i Vik

Etablering av midlertidig brakkerigg for boenheter for flyktninger i Vik kommune
Adresse og tomt er ikke bestemt, men plassering blir i nærheten av Vik sentrum i Vik kommune, Vestland Fylke.
Nybygg av skytebaneanlegg på Svidlangsmyri på Vangsnes
Skyttarlagi – Vik Skyttarlag, Feios Skyttarlag og Framnes Skyttarlag har planlagt å byggja felles skytebaneanlegg på Vangsnes. I området på Svidlangsmyri.Det er planlagt 100 meters bana, 200 meters bana og leirduebana ved sida av.
Nybygg av fortau i Vik
Føremålet med planarbeidet er å etablere fortau frå Vange bru til Flatbygdi skule, langs fv. 5601 Seljadalsvegen og langs skulevegen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.