Alle aktuelle byggeprosjekter i Bergen

Rv 555 fastlandssambandet Sotra-Bergen, Storavatnet-Kolltveit
Firefelts vegsystem. Bergen, Fjell og Sund kommuner. Sotrasambandet, delprosjekt 1 av 3.
Nybygg av næring og boliger på Minde, Årstad, Bergen
Fase 1 er prosjektet "Meieritaket". Totalt planlagt 635stk leiligheter og 18 000 m2 med næring.
Nybygg av industri og lager i Ytrebygda bydel i Bergen
Ca 60 daa. GNR/BNR: 107/33, 453 mfl.
Etablering av byboliger og delekultur i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Området har et utbyggingspotensial på ca. 35 000 m2 BRA, som kan gi ca. 375 boenheter og 2000-10 000 m2 næringsareal (BRA).
Nybygg av boligområde inkl infrastruktur i Åsane
Gnr/bnr: 188/1, 189/1, 3 ,4 mfl. 500-600 enheter totalt.
Nybygg av protonsenter ved universitetssykehuset i Haukeland
Utstyr: Varian Medical System. BIM koordinering: Asplan Viak AS. Samlet kostnad for protonanlegget, inkludert tunnel- og heisløsning og medisinsk teknisk utstyr (MTU) er på 1,17 milliarder kroner.
Nybygg av kontorbygg og parkeringskjeller på Kokstad i Bergen
15000 m2 over mark og 5000 m2 under mark.
Til- og ombygg av lagerhall til kulturarena på Nordnes
Ombygg av fire lagerhaller samt påbygg av etasje.
Nybygg av leiligheter mm i Bergen, trinn 3
Trinnvis utbygging. Total utbygging 221 leiligheter. 43 mål tomt. 76 leiligheter og 6 rekkehus.
Nybygg av boligområde i Bergen, trinn 2 mfl
Trinnvis utbygging. Totalt 150-170 boenheter på området.
Ombygg og utvidelse av Hunstad skole og Kronstad skole i Bergen
Lås og beslag: LOCKIT AS. Dører: Daloc Glassfiberdører til svømmehall: Muovilami Oy Foldevegger: Trysil Byggprodukter Port: Portmann Solavskjerming: Solskjermingsgruppen Kronstad oppveksttun er planlagt for 300 elever, skolefritidsordning og 80 barnehageplasser. Hunstad skole og Kronstad skole bygges sammen med en gangbro over Jonas Lies vei. En fløy på hver skole rives. De nye fløyene blir noe større og høyere.
Nybygg av næring og boliger på Minde, Årstad, Bergen, fase 1
S2 Wergeland. Bade leverandør er Part AB.
Ny- og ombygging av kontor og flerbolighus på Gamle Betanien Sykehus på Kalfaret i Bergen
Riving er utført av Pewe Entreprenør AS. 2 hus bygges om til 1 hus. Nybygg 37 leiligheter, ombygg 7 leiligheter. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av blokkleiligheter i Fana bydel, Bergen
Gnr/bnr: 13/434, 162, 617 og 121.
Drifts- og vedlikehold på riksveger og riks-g/s-veger i Vestlandet fylke
Drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner, i kommunene: Karmøy , Haugesund, Tysvær, Bokn, Strand, Hjelmeland, Suldal, Sveio, Stord, Fitjar, Vindafjord, Etne og Ullensvang.
Nybygg av leiligheter i Bergen, trinn 3-4
Totalt 7 stk bygg med 150 leiligheter.
Ny sykkelveg med fortau på Riksveg 580, Sykkelstamveg i Bergen
2,3 km. Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 2 av 2 av sammenhengende sykkelveg fra Flesland via Bergen sentrum til Åsane.
Nybygg av boligområde i Bergen, etappe 1
75 leiligheter planlegges i byggetrinn 1.
Nybygg av idrettshall og barnehage mm Mulebanen i Sandviken, Bergen
Ca. 22 dekar areal. Kunstgressbane på 40x60 m på taket. Barnehage med plass for 80 barn.
Ny- og ombygging av boliger og næring i Fana bydel, Bergen
Planområde er ca. 55 daa. 3-7 etasjer.
Nybygg av flerbolighus i Bergenhus
Gnr/bnr 166/188 mfl. 2-6 etasjer.
Tunnelvedlikehold i Vestlandet 2021-2025
Oppdraget omfatter vedlikeholdsoppgaver i tunneler, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i hele Vestland fylkeskommune.
Nybygg av leiligheter og noe næring på Breiviken, Bergen
Transformere den gamle ullvarefabrikken til et levende boligområde.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Bergen
To blokker med totalt 46 enheter og 10 urbane rekkehus
Nybygg av bofelleskap for unge funksjonshemmede i Bergen
Det bor 16 beboere i dag i et bokollektiv på Midtbygda sjukeheim i Åsane bydel og det må derfor skaffes et nytt permanent bofellesskap for disse 16 beboerne.
Nybygg av leiligheter i Årstad, Bergen
Gnr/bnr: 160/397, 398, 410, 401.
Nybygg av leiligheter, kontor og forretning på Fana Bergen
4-5 etasjer. Næringsarealer på bakkeplan, og kontor og boliger i de øvrige etasjene.
Fylkesveg 585/E39 Sykkelstamveg Sandvikstorget-Glassknagaten, delstrekning 6
I Handlingsprogram 2020-2023. Erstatningstilbud for Fløyfjellstunnelen.
Utvikling av kaiområde i Bergen
17500m2 tomteareal. Området inneholder: Skur 18c, Skur 18b, Skur 18a og C.Sundts gate 65 (hjelle kjemi). Tollbodkaiene skal utvikles til blandet byformål i kobinasjon med havneformål, BOH antar at boligutvikling, evt i kombinasjon med næring/kontor, er mest naturlig. Antatt start og kostnad av redaksjonen.
Nybygg av leiligheter i bydel Fana i Bergen kommune
4 etasjer, + loft og garasjeanlegg.
Ombygg av kontor mm og påbygg av leiligheter i gamle Kavli-bygget i Bergen
Første etasje foreslås kunstatelier, kontor, publikumsrettet næring og serveringslokale. Andre etasje skal ikke bruksendres, slik at bruken fortsetter som kontor. Tredje etasje bruksendres fra fabrikk til kontor med alle tilhørende funksjoner. Påbygg i 2 etasjer med 18 leiligheter.
Nybygg av leiligheter på Dolvik i Ytrebygda bydel i Bergen, trinn 1
Leie-til-eie prosjekt. Miljøsertifisert i BREEAM-NOR til VERY GOOD. Felles parkeringskjeller for alle byggetrinn. Søreidpollen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.