Alle aktuelle byggeprosjekter i Sogndal

Utvidelse av næringsområde i Kaupanger
Planområdet er ca. 69 daa stort.
Ombygg til lokaler for dagaktivitetstilbud i Sogndal
Prosjektet har tidlegare vore omtalt som ombygging Fossetunet. Prosjektet omhandlar etablering av lokalar for dagaktivitetstilbodet til brukargruppa rus og psykisk helse. Murer utfør mur og puss. Rørlegger Norva24 utfør avløp og strømpelegging. Rørlegger Bent Vikøren utfør bunnledning.
Nybygg av boliger i Fjærland
2-3 boligtomter. Infrastruktur er opparbeidet.
Oppgradering av busslomme på riksveg 5 i Sogndal kommune
Eksisterande busslomme ved avkøyringa til Fimreite skal oppgraderast til ei fullverdig busslomme.
Etablering av bredbånd i Sogndal kommune
Breiband til kommunar i Vestland 2023 rest. Midler tildelt i 2023.
Etablering av grus sti på utsiktspunkt ved Bøyabreen i Fjærland i Sogndal kommune
Utbetring av om lag 100 meter eksisterande grus sti og bygging av om lag 400 meter ny grus sti ved innfallsporten til Jostedalsbreen nasjonalpark ved Bøyabreen. Grus stien skal tilpassast til terrenget, men stigningsforholdet skal ikkje vere større enn 1:15. Det skal og leggjast til rette for ein liten naturleg amfi og utplassering av skilt og benkar langs stien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.