Alle aktuelle byggeprosjekter i Aurland

Rehabilitering av dam i Aurland
Forsterkes med om lag 400.000 m3 steinmasser. Gjennomføres over tre sesonger med ferdigstillelse i 2026.
Rehabilitering av grasdekke og ev etablering av kunstgrasdekke i Aurland
Rehabilitering av grasdekke, eventuelt etablering av kunstgrasdekke på deler av Aurland stadion.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.