Alle aktuelle byggeprosjekter i Fjaler

Etablering av bredbåndsnett i Fjaler
Gjeld utbygging i to delprosjekt: Eina; Kvitebleik. Totalt 13 delkontrakt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.