Alle aktuelle byggeprosjekter i Sunnfjord

Nybygg av bussanlegg i Førde i Sunnfjord
Bussanlegg med plass til 25 bussar.
Nybygg av leiligheter, kontor og forretning i Førde, trinn 2
5 etasjer med takterrasse. Felles parkeringsgarasje mellom alle byggene.
Riving, ny eller om- og tilbygg av kontor og forretning, Førde
Hafstadveien 44, 46 og 48 og Fjellvegen 9. GNR/BRN: 61/10, 19, 28, 97 mfl.
Nybygg av bru over Jælstra ved Mo og Øyrane VGS i Førde
Ferdigstille ny bru innen juni.2024. Ferdigstille riving og fjerning av eksisterende bru innen september 2024.
Rehabilitering og gjenoppbygging av ungdomsskole etter brann i Sunnfjord kommune
Fløy B må rivast og byggast opp på nytt og i fløy A og C må korridoren og store deler av areala sør for korridoren rehabiliterast
Nybygg av boligfelt i Førde
4 tomter gjenstår.
Opparbeidelse av infrastruktur for etablering av næringsområde i Førde
Føremålet med planen er i hovudsak å leggje til rette for etablering av næringsaktivitet og å forbetre strandmiljøet, leggje til rette for friluftsliv og betre tilgangen for ålmenta til sjøen.
Etablering av brønnpark ved tre lokasjoner i Førde
K301 - Brønnpark HVL Førde K302 - Brønnpark Blåklokka K303 - Brønnpark Førde trafikkstasjon

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.