Alle aktuelle byggeprosjekter i Askvoll

Etablering av bredbånd i Askvoll kommune
Breiband til kommunar i Vestland 2023 rest. Midler tildelt i 2023.
Utbygging av bredbånd i Vestland, 2022
Totalt 13 delkontrakt. Total kostnad: 30 mnok.
Utbygging av bredbånd i Vestland, 2022
Totalt 13 delkontrakt. Total kostnad: 30 mnok.
Utbygging av bredbånd i Vestland, 2022
Totalt 13 delkontrakt. Total kostnad: 30 mnok.
Installasjon av alarmanlegg i rådhuset i Askvoll
Brannalarmanlegg i rådhuset, innbruddslarm/adgangskontroll i arkivrommet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.