Alle aktuelle byggeprosjekter i Sveio

Nybygg av 2- og 4-mannsboliger i Sveio kommune
Totalt skal det bygges 25 boenheter i området.
Etablering av bredbåndsnett i Sveio
Gjeld utbygging i to delprosjekt: Nordskog; Buvik-Tittelsnes. Totalt 13 delkontrakt.
Etablering av enkle lokale møteplasser for fysisk aktivitet i Sveio kommune
Utlysinga er ein del av eit større prosjekt med ulike innsatsområde. Denne utlysinga gjeld fase tre i prosjektet og handlar om idretts- og aktivitetshallar, både nybygg og rehabilitering. 4 delkontrakter.
Energi- og klimatiltak på omsorgssenter i Sveio
Varmpumpe/solceller. Vinduer, isolasjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.