Alle aktuelle byggeprosjekter i Bremanger

Nybygg av boliger i Kalvåg
Gnr/bnr. 4/16, 26, og delar av 3/22, 4/8, 12, 25, 50, 29 m.fl. Ca 20 daa.
Rehabilitering av eksisterende fasade på bu- og omsorgssenter i Kvaløy
Rehabilitering av eksisterende fasade på Bu- og servicesenter på Bygg A og avbøtande tiltak på fasadar på Bygg B og Bygg C.
Oppgradering av brannstasjon i Dalvik
Gjeld oppgradering av lokala for å tilfredsstille krav frå Arbeidstilsynet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.