Alle aktuelle byggeprosjekter i Bremanger

Terrengtiltak og nett på Fv 605 Davik-Dombestein I i Bremanger
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Vidareutvikling av turistdestinasjon i Davik
Legge til rette for vidareutvikling av Davik som turistdestinasjon ved etablering av inntil 2 utleigeleilegheiter, 2 servicebygg/sanitærbygg inkludert nedgraven løysing for bubiltømming, gangpromenade langs sjøkanten, utbetring og nyetablering av murar langs sjøkanten, nye moloar og flytebrygger som skal nyttast til båtplassar, fylling i sjø, gjestehamn/gjestebrygge, campingplass for telt, eksisterande bustadar, nærbutikk, bensinstasjon og bubilcamping, samt vidareutvikling av Dampen Davik og tilstøytande sjøbu som serveringslokale.
Oppgradering av brannstasjon i Dalvik
Gjeld oppgradering av lokala for å tilfredsstille krav frå Arbeidstilsynet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.