Byggeprosjekter - alle byggeprosjekter i Norge

I Byggfaktas overvåkning av prosjektmarkedet følger vi aktuelle og planlagte byggeprosjekter hele tiden. Fra idé til skisse, planlegging, tilknytting av konsulenter, prosjektering, anbudstider, ansettelse av entreprenører og underentreprenører. Oppdatert informasjon om hvem som planlegger å bygge, hva, hvor og når, samt informasjon om byggestart, byggekostnader, utstrekning etc, og med kontaktopplysninger til prosjektets ulike beslutningstakere.

Aktuelle byggeprosjekter
Planlagte byggeprosjekter

Visste du at

  • du kan få tilgang til landes største database med historiske, aktuelle og planlagte byggeprosjekter
  • du kan fange opp nye beslutningstagere på prosjekter i ditt område
  • du kan få en skreddersydd overvåkning på aktuelle byggeprosjekter etter mitt behov
  • du kan få oversikt på hva som planlegges og bygges i hele Norge. Fra nybygg til ROT-prosjekt, fra små til store byggeprosjekter, fra boliger til broer eller fra kontor til kanaler

Vi vet

  • hvilke byggherrer som har bygd, bygger nå eller planlegger å bygge, og hva, hvor og når det bygges
  • hvilke arkitekter, konsulenter som prosjekterer nå
  • om det er nybygg, tilbygg, rehabilitering, rivning eller sanering

Landets største prosjektdatabase oppdateres daglig via den mest omfattende markedsundersøkelsen om prosjektmarkedet som finnes.

Prosjektdatabasen brukes som grunnlag for byggestatistikk og analyserer samt utgjør grunnlag for de betalingstjenester mange bedrifter bruker for å ha oversikt på prosjektmarkedet og deres aktører.

Byggherrer, byggkonsulenter, arkitekter, entreprenører, underentreprenører, leverandører, grossister, forhandlere, utleiere med flere bruker informasjonen og tjenestene for å få bedre oversikt på sitt marked, forsterke sitt varemerke og øke salget.

For at du som ikke allerede er kunde, skal få en konkret følelse for hvilken enorm mengde prosjekt som finnes i databasen og også få en smaksprøve på prosjekt som er av interesse, tilbyr vi her et gratis utvalg av aktuelle og planlagte bygg- og anleggsprosjekter.