Alle aktuelle byggeprosjekter i Modalen

Nybygg av boliger i Mo sentrum, Modalen
Foremålet med tomtesalget er utvikling av 3-4 mindre bueiningar for å i møtekomme kommunens behov for varierte bustadtilbod. Tomten er på 1225 m2.
Utbedring av fryse-/kjøleromma på sjukeheim i Modalen
Det er behov for å bytte ut eksisterende kjølerommet på kjøkkenet til Modalstunet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.