Alle aktuelle byggeprosjekter i Stryn

Ny tunnel Fv 723 Drotningane i Stryn
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype sørpeskred/flomskred. 300m.
Drift og vedlikehold av fylkesveger og gang- og sykkelveger i Nordfjord
Kontraktsområde Nordfjord består av 460 kilometer fylkesveg og 14 kilometer gang- og sykkelveg. Det famnar om kommunane Stryn, Stad og delar av Kinn, Gloppen og Sunnfjord.
Ny veg og gangvei i Stryn
1 km kommunal vei, 2 km gangvei, overvannshåndtering, skredsikringstiltak, veglys og trafikksikringtiltak.
Anskaffelse av radarsystem for skredvarslingsanlegg ved Fylkesveg 5724 i Oldedalen
Radarsystemet skal inngå i eit skredvarslingsanlegg der hovudføremålet er å redusere risiko for trafikantane ved bruk av varslingssystem og stenging av veg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.