Alle aktuelle byggeprosjekter i Solund

Riving-og nybygg av ungdomsskole på Hardbakke i Solund
Ny ungdomsskole for ca 50 elever. Planlegges bygd sammen med barneskolen.
Etablering av lokalitet for fiskeoppdrett (flytende anlegg) i Solund kommune
Flytende anlegg. Oppdrett av matfisk for laks, aure og regnbogeaure. Det vert søkt om løyve til løyve til inntil 3120 tonn MTB ved lokaliteten.
Etablering av ny lokalitet for akvakultur i flytende anlegg i Solund kommune
Nekst AS søkjer om løyve til klarering av ny lokalitet for oppdrett av laks og aure ved Saltskor i Solund kommune. Nekst AS søkjer samlokalisering med Firda Sjøfarmer AS på Saltskor.
Nybygg av eneboliger i Hardbakke
Storehaugen er eit regulert bustadfelt og ligg sentralt i Hardbakke sentrum. Det er lagt til rette for 4 tomter i feltet nord for idrettsbana og i bakkant av eksisterande bebygning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.