Alle aktuelle byggeprosjekter i Vaksdal

Tilrettelegging for kollektivpunkt for holdeplasser mm i Dale
Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for eit samla kollektivpunkt for skuletransport, regionale og kommunale bussruter, samt parkeringsplassar som kan nyttast til hente- og bringefunksjonar og besøkjande til skulen/symjehallen. Hensikten er å auke trafikktryggleiken ved å samle busshaldeplassane til eitt område med ei sentral plassering. Dette vil avlaste dei tronge gatene i sentrum av Dale, og gjere det meir attraktivt å nytte busstilbodet.
Etablering av bredbånd i Vaksdal kommune
Breiband til kommunar i Vestland 2023 rest. Midler tildelt i 2023.
Etablering av toalettanlegg på Leiro i Eidsfjord kommune
Toalettanlegget skal minimum bestå av 2 toaletter, 1 HCWC, liten varmestue og et driftsrom, som en kombinasjon av lager, rengjøringsrom og teknisk rom.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.