Alle aktuelle byggeprosjekter i Vaksdal

Nybygg av transformatorstasjon i Dalekvam
Fakta om prosjektet: Transformering: 250 MVA 300 (420) / 138 kV (1-faseløsning). Spenningsnivå: 300/132kV. 300 kV-anlegget bygges for 420 kV. Antall bryterfelt: Fire 300 kV-felt (420 kV), ett 132 kV-felt. Areal: 28,5 dekar.
Oppgradering av kunsgressbane, overvannledning og belysningsanlegg i Vaksdal kommune, fase 2
Fase 2 omfatter prosjektering og bygging av kunstgressdekker inkl. overbygning, asfaltdekker, overvannshåndtering, gjerder og barrierer, porter, m.m.
Etablering av bredbåndsnett i Vaksdal
Gjeld utbygging i åtte delprosjekt: Dalegården; Fossmark; Grøssvik, Gammersvik og opsjon Mellesdalen; Hana, Stavenes og Sandvik; Helle- og Sætravegen; Kallestad; Langhelle og Kjenes; Skreia. Totalt 13 delkontrakt.
Utbygging av bredbånd i Vestland, 2022
Totalt 13 delkontrakt. Total kostnad: 30 mnok.
Utbygging av bredbånd i Vestland, 2022
Totalt 13 delkontrakt. Total kostnad: 30 mnok.
Utbygging av bredbånd i Vestland, 2022
Totalt 13 delkontrakt. Total kostnad: 30 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.