Alle aktuelle byggeprosjekter i Etne

Ombygg av uteområde ved skole i Etne
Lokal møteplass med eit variert og attraktivt lågterskeltilbud for fysisk aktivitet. Uformell stad for å treffast og vere saman både i og utanføre skuletida, stor verdi for Etnesjøen som eit sosialt utandørs samlingspunkt.
Oppgradering og utvidelse av kai på Bakka i Etne
Oppgradering av kommunal kai på Bakka, ev inkludert ei mindre utviding av kai for anløp av mindre båtar.
Nybygg av småbåthamn i Etne
Det er bestemt politisk at Etne kommune skal ta ansvar for å bygge ny båthamn. Brukarane skal sjølv bidra økonomisk, iht. til det politiske vedtaket.
Opparbeidelse av infrastruktur for utvikling og fortetting av bustader og fritidsbustader mm i Etne
Gnr/bnr 137/9 (14, 47, 48). Store delar av planområdet er i dag ubygd areal.
Ombygg av grusbane til kunstgressbane i Skånevik
Grusbanen ligg ved sida av Skånevik Stadion, naturgras, og er ein del av fasilitetane ved idrettsanlegget i Skånevik. Banen ligg i dag på myr, og det vil vera eit grunnarbeid ein må gjera. Det vil bli gjort mykje arbeid på dugnad i dette prosjeket.
Ombygg av uteområde ved skole i Etne
Ønskje om å bygge eit aktivitetsanlegg som blir nytta både i skuletid og på fritida.
Ombygg av lekeområde ved barnehage i Etne
Oppgradering av uteområdet og setja inn port slik at barnehagen får tilgang til 3-ar banane som ligg ved barnehagen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.