Alle aktuelle byggeprosjekter i Gloppen

Driftskontrakt for vinterdrift langs Fv. 60, 5734, 5735, 5736 og 5738 i Vestland, 2023-2028
Vinterdrift delstrekningar fv.60 Utvikfjellet, fv.5734 Breim - Årdal, fv.5735 Byrkjelo - Breim, fv.5736 Hetle - Øvreseth, fv.5738 Byrkjelo - Myklebustdalen.
Etablering av nye høydebassenger på Eikenes og Sårheim i Gloppen kommune
Ny høgdebasseng for drikkevatn tilknytt Eikenes/Hestenes vassverk, plassert på Hestenes og Reed vassverk plassert på Sårheim i Breim. Dei to høgdebassenga har lik utføring og storleik (150-160 m3) og inngår i den same leveransen. Høgdebasseng skal vere prefabrikert frittståande basseng av glasfiberarmert plast.
Rassikringstiltak på E39 Grasdalen i Gloppen
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 4a. Skredtype is, stein. 550m.
Asfaltering av kommunale vegar og plassar rundt Gloppenfjorden Gloppen kommune
Asfaltering av fleire ulike delstrekningar på uølike kommunale vegar, rundt Gloppefjorden. I tillegg omfattar innkjøpet asfaltering på eit mindre parti på Sandane idrettspark

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.