Alle aktuelle byggeprosjekter i Gloppen

Ny- og ombygg av leiligheter, butikk, næring og kollektivterminal i Sandane
Gnr. 74, Bnr. 102, 117, 122, 123, 144, 145 og 183 m.fl. Området er ca 59 daa. Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge tilrette for transformasjon til de formålene som allerede er vedtatt i områdeplanen for Sandane sentrum, herunder bolig, forretning, kontor og friluftsområder med fjordpromenaden og offentlige uterom.
Nybygg av surfe- og badeanlegg mm i Sandane Gloppen kommune
Fjord Waves er eit konsept med eit unikt surfe- og badeanlegg med restaurant, spa, og meir. Nokon av visjonane med prosjektet er å gje Gloppen og distriktet ein attraksjon i verdsklasse, som vil være med å gje positive ringverknader for både innbyggarar og bedrifter.
Nybygg av hytter i Sandane
Sentrumsnær turistretta næring. Salg av hytter samt utleigehytter. ca 25 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.