Alle planlagte boligprosjekter i Vestland fylke

Alver (39)
Askvoll (11)
Askøy (35)
Aurland (4)
Austevoll (5)
Austrheim (8)
Bergen (174)
Bremanger (4)
Bømlo (7)
Eidfjord (4)
Etne (8)
Fedje (1)
Fitjar (3)
Fjaler (3)
Gloppen (15)
Gulen (14)
Hyllestad (7)
Høyanger (9)
Kinn (12)
Kvam (22)
Kvinnherad (17)
Lærdal (6)
Luster (11)
Modalen (1)
Osterøy (4)
Samnanger (3)
Sogndal (15)
Solund (2)
Stad (18)
Stord (21)
Stryn (11)
Sunnfjord (25)
Sveio (9)
Tysnes (4)
Ullensvang (20)
Ulvik (1)
Vaksdal (0)
Vik (3)
Voss (19)
Årdal (2)
Øygarden (38)
Nybygg av boliger og næringsbygg i Åsane, Bergen
1.500 boliger og næring. 150 mål tomt.
Nybygg av boliger, næring, forretning, kontor, barnehage m.m på Dokken i Bergen
3.500 boliger. 500 elevplasser i barneskole. 200 barnehageplasser. 490.000 m2 areal bygninger totalt. Tomt 250 daa.
Nybygg av boliger ved Knarvik sentrum i Lindås
Gnr/bnr: 185/284, 346, 280, 281. 400-1500 stk boliger.
Nybygg av boliger og næring på Byneset i Askøy kommune
220-700 leiligheter. 20 400-74 000 m2 bruksareal totalt.
Nybygg av boliger og næring i Bergen
Utbyggingspotensial på 45.000 kvadratmeter. Dette er konkretisert med ca. 400 boliger og 5.500 kvadratmeter næring.
Nybygg av leiligheter og næring i Bergen
Bolig: 21600 m2 Parkering: 4432 m2. Næring: 3495 m2.
Nybygg av boligområde og barnehage ved Ådland i Bergen
Norges største nullutslippsprosjekt for boliger. Zero Village Bergen er det største pilotprosjektet i The Research Centre on Zero Emission Buildings in Smart Cities. Håper på salg start i 2021.
Nybygg av boligområde inkl infrastruktur i Åsane
Gnr/bnr: 188/1, 189/1, 3 ,4 mfl. 500-600 enheter totalt.
Nybygg av kontor/lager/kultur/bolig i Bergen
Prosjektet er ca. 25000m2 BTA – av det er ca 1900m2 næring, resten er bolig og barnehage. Totalt ca. 90 leiligheter. Nøstet sjøfront.
Nybygg av boligområde på Stord
Gnr/bnr 26/1, 26/7, 26/10 26/791 mfl.,
Nybygg av leilighetsbygg og næring samt opparbeidelse av infrastruktur i Bergen
Blomsterdalen Bolig AS eies til 50% av Constructa Eiendom AS og 50% av Obos Nye Hjem AS. 200-300 stk boliger.
Nybygg av boliger på Minde i Bergen
Prosjektet er planlagt med to boligblokker (B1 og B2) med næringsareal i første etasjene, pluss en klynge med småhus mot boligområdet bak NRK-bygget (B3 og B4)
Nybygg av boliger i Stord
Gnr./bnr. 26/1, 26/791 m.fl.
Nybygg av boliger på Åsane ved Liavatnet i Bergen
Ca 20 mål. Gnr/bnr: 207/172, 137. Ca. 300 boenheter og 2000 kvadratmeter næringsareal.
Riving- og nybygg av sykehjem i Bergen
BREEAM-NOR Exellent. Nytt felles parkeringsanlegg med Åsane sykehjem. Utslippsfri byggeplass.
Nybygg av boligområde i Bergen, etappe 2 mfl
300 leiligheter totalt. Gnr. 120 bnr. 329 m.fl
Nybygg av boliger, kontor og næring i Bergen
25000 kvm næring, fordelt på flere bygg. Antatt byggestart.
Nybygg av boliger i Bergenhus bydel i Eidsvåg, Bergen, trinn 4 m.fl.
Ca 20,5 daa. Gnr/bnr: 216/229, 216/237, 216/24, 216/319, 216/395, 216/473, 216/853, 216/885, 216/96.
Nybygg av boliger på Sandsli i Yytrebygda bydel
Totalt 200 leiligheter i blokker og 50 rekkehus. 24,3 daa.
Nybygg av boliger mm i Os, trinn 6
Skaret B5; 120-150 enheter. Høyden B4; 50-55 enheter i 3-5 etasjer. Bjørnefjorden resort B4; kan bygges både hotell og boliger, som rent boligprosjekt kan det bli 80-120 enheter. Total utbygging ca. 1200 boliger. Området er på 2000 daa landareal.
Nybygg av boliger i Bergen
Ca. 220-250 nye boenheter.
Nybygg av boliger mm i Os, trinn 7
Bjånes Mix, Strandstien borettslag, Strandstien barnehage BA1/B3; 200-240 boliger og servicefunksjoner som barnehage, kontorer og evt. nærbutikk. Total utbygging ca. 1200 boliger. Området er på 2000 daa landareal.
Nybygg av boliger på Krokås i Askøy
Planlegger 150-200 enheter.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Meland
Ca. 150 enheter. 141 daa. 25/161 m.fl.
Nybygg av boliger mm i Os, trinn 9
Bjånes Mix 2 BA2; her kan det bygges ut flere fellesfunksjoner, illustrert med idrettsanlegg, skole og offentlige bygg, i tillegg til boliger. Ca. 100 boliger. Total utbygging ca. 1200 boliger. Området er på 2000 daa landareal.
Nybygg av boliger på Kollevåg i Askøy
En-, to- og firemannsboliger samt lavblokker.
Nybygg av leilighetsbygg og småhus i Follese
Omreguleres til ca 150-200 enheter totalt.
Nybygg av fritt liggende og konsentrerte boliger i Stryn
Utbyggingsområdet er på over 100 daa. Gnr/bnr 57/9 mfl. Småhus og konsentrerte bustadar. 150 enheter.
Nybygg av boligområde i Bømlo
Hovudføremålet med detaljreguleringsplanen er å leggje til rette for bygging av til saman ca. 27 stk. einebustader/tomannsbustader, og ca. 100 stk. konsentrerte bustader med tilhøyrande tilkomstvegar, parkeringsplassar og leikeareal.
Nybygg av flerbolighus i Bergen, trinn 3-4
221 boenheter fordelt på 4 byggetrinn.
Nybygg av boliger mm i Os, trinn 3
Glimt, Høyden Moldaneset borettslag B4; 150-200 enheter i 3-5 etasjer. Knausen B3; 40-50 enheter. Total utbygging ca. 1200 boliger. Området er på 2000 daa landareal.
Nybygg av boligområde i Os
Gnr/bnr 34/13, 33, 44 m.fl. Fritt liggende småhus, konsentrerte småhus og et felt med leilighetsbygg i 2-3 etasjer.
Nybygg av boligområde i Skoge, Øygarden kommune
Gnr/bnr 150/2014 mfl. Del av tidligere reguleringsplanendring for Sauafjellet gnr/bnr 50/2014 mfl. Føremålet er å legge til rette for bustader, hovudsakleg i form av blokker. På det resterande arealet er det tenkt konsentrert bustad. Blokker i felt B2 og B4.
Påbygg av leiligheter og nybygg av leiligheter og næring på Skjold i Fana bydel, Bergen
Påbygg av leiligheter på eksisterende forretningsbygg. Nytt bygg med leiligheter og forretning/kontor på bakkeplan. Gangforbindelse mellom byggene. Ladestasjoner for el-biler.
Nybygg av boliger på Montana i Bergen
Ca. 100-130 leiligheter (ca. 9.000 -12.000 kvadratmeter).
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Askøy
Siste delfeltet på Stongafjellet. Ca 115-120 boenheter.
Riving av næring og nybygg av rekkehus og leiligheter i Bergen
4-5 etasje. 65-90 boenheter. 4 stk punkthus og 3 stk bygg med rekkehusleiligheter.
Nybygg av boliger mm i Os, trinn 8
Hatvikgrend borettslag B6: 120-180 enheter. Total utbygging ca. 1200 boliger. Området er på 2000 daa landareal.
Nybygg av eneboliger, leiligheter og barnehage i Laksevåg bydel i Bergen
94 daa. 14 stk eneboliger og 76 stk leiligheter. Barnehage med plass til 200 stk barn.
Nybygg av boliger i Lysekloster
Totalt er det føreslege mellom 100-120 einingar i området, der 40-45 einingar er i terrasserte blokker i 4 etasjar, ca. 25 einingar i to bustadblokker i 3 etasjar og 35-40 einingar i eit område med variasjon mellom rekkjehus/leilegheiter i 2- 4 etasjar.
Nybygg av boliger på Hauge i Os
Gnr/bnr: 63/455, 464. 2-4 etasjer.
Nybygg av boliger i Kvinnherad
Gnr/bnr: 152/1, 2, 99 mfl.
Nybygg av boliger i Os
Greidalen gnr. 51 bnr. 539 og 540. Planområdet ligg ved Tellevika med tilkomst via Kuhnlevegen. Planområdet er ca. 37 daa. Leilighetsbygg i 3-5 etasjer.
Nybygg av boliger mm i Os, trinn 4
Sletto B5; 100-150 eneheter. Total utbygging ca. 1200 boliger. Området er på 2000 daa landareal.
Nybygg av blokkleiligheter i Langeland
Ca 45 mål. Gnr/bnr 24/7, 90 mfl
Nybygg av leiligheter og næringsbygg i Fana bydel i Nesttun, Bergen
Gnr/bnr: 42/27, 58, 656 og 628. Ca 90-100 stk boliger Ca. 200-400 kvm næring.
Ombygging og rehabilitering av utleieboliger i Bergen
29 leiligheter + 1 leilighet som blir brukt til fellesareal
Ny- og ombygg av leiligheter, butikk, næring og kollektivterminal i Sandane
Området er ca 40 daa. Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge tilrette for transformasjon til de formålene som allerede er vedtatt i områdeplanen for Sandane sentrum, herunder bolig, forretning, kontor og friluftsområder med fjordpromenaden og offentlige uterom.
Nybygg av boligområde på Dolvik B4 i Ytrebygda bydel i Bergen, trinn 2 mfl.
Planlegger en liten og bilfri landsby med leiligheter, rekkehus og byhus i Dolvik ved Søreide, 3 kilometer øst for Flesland. Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for totalt 203 nye boenheter, derav 12 boenheter som reguleres på kommunal tomt for Bergen kommune. Planforslaget legger til rette for totalt 239 bil- parkeringsplasser, derav 34 gjesteparkeringsplasser og 27 HC parkeringsplasser. Kommunalt prosjekt ligger på eget.
Rehabilitering og nybygg av boliger for utviklingshemmede i Bergen
Planområdet omfatter arealet til tidligere Haugland skole. BREEAM metodikk "good".
Nybygg av boliger og rekkehus på Toftøy i Øygarden
Gnr/bnr: 34/59, 34/11, 34/11, 35/277,35/9 m.fl. Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av boliger mm i Os, trinn 5
Borgen B3; 100-125 eneheter i 3-5 etasjer. Total utbygging ca. 1200 boliger. Området er på 2000 daa landareal.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.