Alle planlagte boligprosjekter i Aurland

Nybygg av leiligheter, eneboliger/rekkehus og hytter i Aurland
Gnr/bnr. 6/4, 6/6 og delar av 6/1 og 6/7. 15 stk leiligheter, 7 stk eneboliger/rekkehus og 3 stk utleiehytter.
Nybygg av eneboliger på Aurland
22 tomter gjenstår.
Nybygg av rekkehus i Aurland
Infrastruktur til tomt er ferdigutbygd.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.