Alle planlagte boligprosjekter i Etne

Nybygg av boliger i Etne
47 salgsklare tomter gjennstår.
Nybygg av hytter og eneboliger i Etne
Detaljregulering er vedtatt. 30 tomter, 90% hytter.
Nybygg av boliger i Etne
2 tomter, plus fortetting ca 10-15 tomter.
Ombygg av omsorgssenter i Skånevik
Planlagt for å flytte sammen Helsesenteret med Skånevik omsorgssenter og Tusenfryd.
Ombygg av del av omsorgssenter til psykiatribustadar og dagsenter i Etne
Ombygging av delar av gamle Etne omsorgssenter til 4 eller 5 omsorgsbustadar for utviklingshemma med utfordringar knytt til kognitiv fungering. I delar av arealet som skal byggast om skal det etablerast dagsenter for personar med psykiske lidingar.
Ombygg til omsorgsbustadar til institusjon i Etne
Omgjering av 3 omsorgsbustadar til institusjon.
Regulering for ombygging og fortetting av setrum i Etne
Følgjande eigedomar er heilt eller delvis innanfor planområdet: 9/61, 9/113, 9/113, 9/87, 9/60, 9/128, 9/59, 9/226, 10/14, 10/18, 10/20, 9/215, 9/216, 9/230, 9/237, 9/169, 9/155, 9/159, 9/159, 9/192, 9/82, 9/68, 9/153, 9/231, 9/134, 9/53, 9/53, 9/37, 9/81, 9/154, 9/50, 9/103, 9/102, 9/206, 9/106, 9/19, 9/22, 9/219, 9/118, 9/184, 9/71, 9/110, 9/32, 9/147, 9/168, 9/164, 9/6, 9/135, 9/93, 9/142.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.