Alle planlagte boligprosjekter i Austrheim

Nybygg av boliger på Kaland og Fonnes i Austrheim
Kan etableres mellom 50-70 enheter. Planområdet er på omlag 200 dekar.
Nybygg av boliger i Austrheim
10-20 stk boliger.
Nybygg av boligområde på Mastrevik i Austrheim
Regulering for bostadområdet B07. Gbnr-142, FA-L12. 15-20 nye tomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.