Alle planlagte boligprosjekter i Stord

Nybygg av boligområde på Stord
Gnr/bnr 26/1, 26/7, 26/10 26/791 mfl.,
Utvidelse av omsorgssenter på Stord
Føremålet med planen er å utvida omsorgssenteret, og legga til rette for ytterlegare 64 plassar og eit produksjonskjøkken som skal betena heile kommunen.
Nybygg av leiligheter ved Osen-kvartalet i Stord, fase 3
Ny gangbro fra Amfi-senteret til Bytunet.
Nybygg av leiligheter i Sagvåg
Grunneier Gunvald Ottensen.
Nybygg av bustadfelt med eneboliger, tomannsbolig og leiligheter i Stord kommune
Føremålet med planen er å legge til rette for bustadfelt med ei hovudvekt av einebustader, men også andre bustadformer som 2-4 mannsbustadar og eit leilegheitsbygg.
Nybygg av leiligheter i Stord kommune
Hamnegata 15-19. 10-12 enheter i del 2 Søratind.
Nybygg av boliger på Stord
Gnr/bnr 40/321, 1

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.