Alle planlagte boligprosjekter i Fedje

Nybygg av næringsbygg, rekkehus, marina mm i Fedje
8 huskroppar, 2-3 etasjer, BYA/hus ca 120 kvm.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.