Alle planlagte boligprosjekter i Hyllestad

Nybygg av eneboliger i Hyllestad kommune
Tomtene ligg i opparbeidde byggefelt.
Nybygg av boliger og næring sør for Saltbuelva i Hyllestad kommune
Formålet med planarbeidet er tredelt, med ynskje å legge til rette for bustadbygging, industri for settefiskanlegg og løyse vegproblematikk knytt til Salbusvingen.
Nybygg av eneboliger i Hyllestad kommune
Tomtene ligg i opparbeidde byggefelt.
Nybygg av eneboliger i Hyllestad kommune
Totalt 9 tomter, 5 byggeklara tomter.
Nybygg av eneboliger i Hyllestad kommune
Tomtene ligg i opparbeidde byggefelt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.