Alle planlagte boligprosjekter i Eidfjord

Nybygg av hytteby i Eidfjord Resort, trinn 2
Nøkkelferdige seksmanns- og tomannsboliger. Ikke behov for maling.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.