Alle planlagte boligprosjekter i Stad

Nybygg av bustadområde på Nor
Planforslaget legg til rette for etablering av totalt 38 bueiningar. Utbygginga er foreslått som blanding av firemannsbustadar, tomannsbustadar, og einebustadar.
Nybygg av boligområde i Eid kommune
Gnr. 56, bnr. 6 og 56, bnr. 157
Ombygg av Flatraket eldretun på Lillejordvegen til bostad og næring i Stad kommune
Stad kommune ønskjer å regulere om tomta frå offentleg formål til eit kombinert formål for bustad, forretning, kontor og tenesteyting.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.