Alle planlagte boligprosjekter i Stryn

Nybygg av fritt liggende og konsentrerte boliger i Stryn
Utbyggingsområdet er på over 100 daa. Gnr/bnr 57/9 mfl. Småhus og konsentrerte bustadar. 150 enheter.
Etablering av bustadfelt i Stryn kommune
Utviding av bustadfelt på Storesunde samt legge til rette for ein gjennomførbar trasé for tilkomst til området frå Fv. 5722, og plassering/arrondering av tomter.
Nybygg av flerbolighus på Stryn
1 bygg med parkeringskjeller.
Nybygg av boliger i Stryn kommune
Mellom 7-14 boenheter.
Nybygg av boligområde ved Rake
4-5 eneboligtomter gjenstår. Totalt ca 27 enebolig tomter og 3 tomter med konsentrert bebyggelse for ca 15 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.