Alle planlagte boligprosjekter i Sveio

Nybygg av leilighetshotell og industri i Sveio
Garasje for 20-30 biler er på plass.
Nybygg av eneboliger og fritidsboliger i Auklandshamn
Del av gnr. 30, bnr. 2 og 3 m.fl., gnr. 32, bnr. 9, 115 m.fl. og «Bjørkelio» gnr. 30, bnr. 7.
Nybygg av terassehus på Sveio
Terassehus med 8-12 leiligheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.