Alle planlagte boligprosjekter i Gloppen

Nybygg og påbygg av leiligheter i Sandane
Nybygg av 1 hus med 10 leiligheter, og påbygg av eksisterende bygg med 10 leiligheter. Påbygg 2 etasjer, takterrasse og parsellhager. Nybygg i 3 etasjer.
Nybygg av boligområde på Sandane
Omlag 15 daa. Gnr/bnr 77/746, 777 og 2. 1 tomannsbolig, 3 firemannsboliger og 4-5 leiligheter med garasje på bakkeplan.
Nybygg av eneboliger i Gloppen
Utviding mot aust.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.