Alle planlagte boligprosjekter i Gloppen

Ny- og ombygg av leiligheter, butikk, næring og kollektivterminal i Sandane
Området er ca 40 daa. Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge tilrette for transformasjon til de formålene som allerede er vedtatt i områdeplanen for Sandane sentrum, herunder bolig, forretning, kontor og friluftsområder med fjordpromenaden og offentlige uterom.
Nybygg av eneboliger i Gloppen
Utviding mot aust.
Nybygg av boligområde på Sandane
Omlag 15 daa. Gnr/bnr 77/746, 777 og 2. 1 tomannsbolig, 3 firemannsboliger og 4-5 leiligheter med garasje på bakkeplan.
Ombygg og renovering av bolig i Gloppen
Dette er ei eldre leilighet med stort behov for oppussing. For at brukar skal kunne nytte seg av leilegheita må den tilretteleggast brukar. Det er naudsynt for drifta at brukar får denne leilegheita slik at vi kan sikre bemanning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.