Alle planlagte boligprosjekter i Fjaler

Nybygg av rekkehus i Dale
Planområdet er på ca 13,0 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.