Alle planlagte boligprosjekter i Sunnfjord

Nybygg av leiligheter, rekkehus og parkeringskjeller i Førde
Planområdet omfatter deler av eiendom g/bnr. 22/90 og hele eiendom g/bnr. 21/297. Totalt utgjør planområdet 11.2 daa. Det tilrettelegges for riving av eksisterende bebyggelse og etablering av inntil 6 nye enheter fordelt på 3 blokker og 9 småhus med tilhørende infrastruktur og skjult parkeringsanlegg. Bebyggelsen skal oppføres i tun-struktur, med et sentralt, grønt gårdsrom som vil være et knutepunkt og en møteplass for beboere så vel som naboer. Prosjektet blir sertifisert iht. BREEAM NOR-standard Very Good.
Nybygg av leiligheter i Førde
Planarbeidet femnar om eigedomane med gnr. 22, bnr. 1, fnr. 12, gnr. 22, bnr. 236 og del av gnr. 21, bnr. 89 i Sunnfjord kommune. Byggetomta er på 1,4 daa.
Nybygg av leiligheter, kontor og forretning i Førde, trinn 3
5 etasjer med takterrasse. Felles parkeringsgarasje mellom alle byggene.
Nybygg av leiligheter, kontor og forretning i Førde, trinn 2
5 etasjer med takterrasse. Felles parkeringsgarasje mellom alle byggene.
Nybygg av flerbolighus i Vassenden, trinn 2
Trinn 1 omfatter 7 eneboliger, selges til privatpersoner.
Nybygg av eneboliger ved Kvamsfossen i Førde
Planområdet är på ca. 45 daa.
Nybygg av boliger i Førde
Gnr/bnr 61/41 og 61/103. Området er på 21 daa.
Nybygg av boligfelt i Førde
4 tomter gjenstår.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.