Alle planlagte boligprosjekter i Voss

Utbygging av fritidsbustader i Myrkdalen
Mørkveslia detaljregulering del 2. Gnr/bnr 277/79 mfl. Føremålet med planen er å realisera utbygging i felt BFB05, BFB06 og BFB07-BFB10, BFF18-BFF21l, del av BFF22 og BFF23, BFF24, G1 og G2, del av GT1 og del av LAA i områdereguleringa. Planen vil innehalde omlag 80 frittliggjande fritidsbustader og inntil omlag 90 fritidsleilegheiter.
Nybygg av leiligheter på Skulestadmoen i Voss
12 stk 4 mannsboliger og 1 seksmannbolig.
Etablering av senterfuksjoner og fritidsbustader i Bavallen
Gnr/bnr: 51/1, 51/3, 51/29, 51/55, 51/102, 51/107, og 51/121. Ca 20 dekar.
Nybygg av bustadsfelt i Voss, trinn 1
Gnr./bnr. 162/2 og 162/6 m.fl
Nybygg av forretning og leiligheter i Voss
3000-4000 kvm. Gnbr. 44/29, 47/45, 47/225, 47/182, 47/219, 47/59, 47/123, 255/159, 49/65, 49/374
Nybygg av bustadsfelt i Voss, trinn 2
Gnr./bnr. 162/2 og 162/6 m.fl
Nybygg av ferieleiligheter på Kvitno, trinn 1
Gnr/bnr 213, 214/1. Totalt 120 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Voss
Gnr/bnr: 48/127, 218.
Påbygg av leiligheter i Voss
300-400 kvm. Gnbr. 44/29, 47/45, 47/225, 47/182, 47/219, 47/59, 47/123, 255/159, 49/65, 49/374
Utvidelse av eksisterende boligfelt i Voss
Gnr/bnr 187/4, 187/23,25 og 30-34, 183/7, 187/29, 187/1
Nybygg av leiligheter i Voss
Totalt 125 enheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.