Alle planlagte boligprosjekter i Voss

Nybygg av hytter på Grevlestølen i Voss
Gnr/bnr: 56/1, 57/1,3,4 og 60/1,3 mfl. Ca. 177,4 daa. Fritidsbustadane vil i hovedsak etablerast i form av leilegheiter i forskjellige leilegheitsbygg. Eit av felta opnar for fritidsbusetnad i form av leilighetsbygg eller frittliggjande hytter.
Nybygg av boliger i Voss
Detaljreguleringsplan for delar av eigedomane gnr/bnr 50/1, 50/27, 50/12, 50/29, 49/127, 49/107, 49/112, 51/18, 50/21 og 51/19 m.fl. i Voss herad. Planområdet er på om lag 14 daa. I hovedsak varierte rekkehus på 2 og 3 etasjer.
Nybygg av forretning og leiligheter i Voss
3000-4000 kvm. Gnbr. 44/29, 47/45, 47/225, 47/182, 47/219, 47/59, 47/123, 255/159, 49/65, 49/374
Nybygg av leiligheter i Voss
Gnr/bnr: 48/127, 218.
Nybygg av rekkehus i Voss
Gjernesmoen 30, 32, 34, 36.
Påbygg av leiligheter i Voss
300-400 kvm. Gnbr. 44/29, 47/45, 47/225, 47/182, 47/219, 47/59, 47/123, 255/159, 49/65, 49/374
Nybygg av leiligheter i Voss
Totalt 125 enheter.
Nybygg av rekkehus i Voss
Totalt 125 enheter.
Oppgradering av bolig i Voss
Bustad Vetleflaten 2F oppgradering bør samordnast med gjennomføring av 1.etasje. Omfattar mellom anna utskifting av vindauger/fasadar.
Nybygg av tomannsbolig i Voss
Føremålet med planen er å leggja til rette for oppføring av to bustadhus i rekkje, med tilhøyrande areal til parkering og uteopphald.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.