Alle planlagte boligprosjekter i Sogndal

Nybygg av boliger i Sogndal
Hovsmarki Gnr. 16 Bnr. 1 mfl. Skissematerialet viser et volum med 72 boenheter i leilighetsbygg og 4 rekkehus. Rekkehusene er planlagt med 2 og 3 etasjer, og med en BRA = 80 kvm per etasje. Blokkbebyggelsen består av 3 bygg der bygg A foreslås med 7 etasjer, bygg B foreslås med 6 etasjer og blokk C med 5 etasjer.
Nybygg av eneboliger og lavblokker i Sogndal kommune
33-34 einebustader og 1 bustadblokk med 16 leiligheter.
Nybygg av boliger i Amlabukti på Kaupanger
Planområdet er på ca. 65 daa.Transformasjon av lager til bustadar på Kaupanger Kai, samt utvikling av strandlinja og kaifronten som rekreasjonsområde og møteplass i Kaupanger. Det vil bli lagt til rette for bustader med varierande storleik, i rekker og i leilegheitsbygg. 2-5 etasjer. Gnr/bnr 105/107, 105/480 , 105/ 426.
Nybygg av leiligheter i Sogndal, trinn 3
Gnr/bnr: 64/455, 455, 456, 387, 462
Nybygg av boliger i Sogndal
6-7 bueiningar fordelt på 3-6 bygg. BRA 1168 m2 / 2 -3 etasjer
Nybygg av boliger i Fjærland
2-3 boligtomter. Infrastruktur er opparbeidet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.