Alle planlagte boligprosjekter i Alver

Nybygg av boliger ved Knarvik sentrum i Lindås
Gnr/bnr: 185/284, 346, 280, 281. 400-1500 stk boliger.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Meland
Ca. 150 enheter. 141 daa. 25/161 m.fl.
Nybygg av blokkleiligheter i Langeland
Ca 45 mål. Gnr/bnr 24/7, 90 mfl
Om- og nybygg av leiligheter i Lindås
SVV vil bruke tomten frem til 2021. Prosjektet er utsatt intil videre.
Nybygg av leiligheter i Alver kommune
Gnr. 188, Bnr. 384, 416 og 421. Kvassnesvegen 33-37. Parkering i garasje under bakkenivå. Prosjektet leveres med til sammen 87 parkeringsplasser.
Nybygg av leiligheter og tomannsboliger i Austmarka, bygg 4 mfl
Trinn 4 mfl består av 63 boenheter. Blir delt inn i flere byggetrinn. Totalt skal det bygges 149 stk boenheter i området fordelt på flere byggetrinn. Gnr/bnr 79/11, 102 mfl.
Nybygg av rekkehus på Manger i Alver kommune, bygg 4
70-100 stk boenheter. Totalt skal det bygges 127 boenheter på Manger boligområde fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av boliger og næring i Alversund
Føremålet med planinitiativet er å legge til rette for kombinert arealføremål bustad/næring og konsentrerte bustader med om lag 50 leilegheiter og ca. 1500 m2 næringsareal. Gnr. 479 bnr. 107, 109, Austmarka sentrum. Kombinert formål bustad og næring på bnr. 107 og bustader på bnr. 109.
Nybygg av boliger på Kjeilen i Lindås
34 eneboliger og 3-4 flerbolighus.
Nybygg av leiligheter i Austmarka, bygg 3
Trinn 3 består av 40 stk leiligheter. Totalt skal det bygges 149 stk boenheter i området fordelt på flere byggetrinn. Gnr/bnr 79/11, 102, mfl
Nybygg av leilgheter i Manger
445/84: 2 6-mannsboliger. 445/322: Flerbolighus, 18 enheter.
Nybygg av rekkehus på Manger i Alver kommune, bygg 3
70-100 stk boenheter. Totalt skal det bygges 127 boenheter på Manger boligområde fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av omsorgsboliger i Manger, bygg 2
Byggeklare tomter. Totalt består Manger boligområde av 127 boenheter fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av rekkehus alternativt tomannsboliger på Bruvoll i Lindås
Grunneiere er Atle Bruvoll Andersen og Ottar Hoplan.
Nybygg av leiligheter og tomannsboliger i Austmarka, bygg 1
Totalt skal det bygges 149 stk boenheter i området fordelt på flere byggetrinn. Gnr/bnr 79/11, 102 mfl.
Nybygg av boligområde i Austmarka, Alver
Trinnvis utbygging. Planforslaget legg opp til nye bustader på gbnr. 479/111 og 479/13.
Nybygg av boliger og forsamlingslokale i Meland
Gnr/bnr: 22/4, 82, 150, 68. 15-25 stk boliger fordelt på eneboliger og rekkehus.
Nybygg av eneboliger i Langeland
Ca 45 mål. Gnr/bnr 24/7, 90 mfl
Nybygg av boligområde i Lindås
Gbnr. 138/25 og 14. Total 20-25 boenheter.
Nybygg av leiligheter, Kubbaleitet, Lindås, trinn 9
Total utbygging består av ca 135 leiligheter.
Nybygg av rekkehus på Bruvoll i Lindås
Grunneiere er Atle Bruvoll Andersen og Ottar Hoplan.
Nybygg av bufellesskap på Knarvik i Alver kommune
O_BOP3 omfattar eigedommane, gardsnummer 188, bruksnummer. 704, 703, 668, 575, 739, og tomt for robuste bustadar, gards- og bruksnummer 188/406. Planområdet er totalt på ca. 24 dekar. Tiltaket omfattar 7 stk. omsorgsbustader med eit nettoareal på min 40m² pr. eining i tillegg til ein personalbase. Bustadane skal ha eige uteareal/terrasse med moglegheit for sol og skugge.
Nybygg av tomannsboliger i Austmarka, bygg 2
Totalt skal det bygges 149 stk boenheter i området fordelt på flere byggetrinn. Gnr/bnr 79/11, 102 mfl.
Nybygg av eneboliger på Bruvoll i Lindås
Grunneiere er Atle Bruvoll Andersen og Ottar Hoplan.
Nybygg av boliger og forsamlingslokale i Meland
Gnr/bnr: 322/4, 82, 150, 68. 15-25 stk boliger fordelt på eneboliger og rekkehus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.