Alle planlagte boligprosjekter i Alver

Områdeplan for utvikling av bustadfortetting/utvikling, barneskule, barnehage og kombinasjonsformål i Alversund
Gnr/bnr: 18/1, 19/67, 22/254, 22/255 mfl. Ca. 696 daa. Planforslaget er utarbeida gjennom eit offentleg-privat samarbeid mellom Alver kommune og Furufjellet AS. Ard Arealplan AS er plankonsulent. Områdeplanen for Dalstø - Mjåtveitstø ønskjer å utvikle eit større område i Alver kommune. Planen opnar for bustadfortetting/utvikling, barneskule, barnehage og eit areal med kombinasjonsformålet Bustad/Forretning/Kontor. Områdeplanen regulerer for inntil 800 nye bustadeiningar. Planforslaget legg opp til ei stegvis utbygging, der ein som første byggetrinn kan etablere inntil 255 nye bustadeiningar, og ein ny barnehage. Resterande utbygging vil vera fram i tid.
Nybygg av boliger ved Knarvik sentrum i Lindås
Gnr/bnr: 185/284, 346, 280, 281. 400-1500 stk boliger.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Meland
Ca. 150 enheter. 141 daa. 25/161 m.fl.
Nybygg av leiligheter i Knarvik sentrum
100 moderne sentrumsleiligheter med 2 etg næring og parkering i bunn. Prosjektet blir utført i 2 salgstrinn. Trinn 1 består av 3 bygg og trinn 2 av 2 bygg. Gnr/bnr: 188/137, 407, 187 og 283.
Nybygg av leiligheter og tomannsboliger i Austmarka, bygg 4 mfl
Trinn 4 mfl består av 63 boenheter. Blir delt inn i flere byggetrinn. Totalt skal det bygges 149 stk boenheter i området fordelt på flere byggetrinn. Gnr/bnr 79/11, 102 mfl.
Nybygg av rekkehus på Manger i Alver kommune, bygg 4
70-100 stk boenheter. Totalt skal det bygges 127 boenheter på Manger boligområde fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av boliger og næring i Alversund
Føremålet med planinitiativet er å legge til rette for kombinert arealføremål bustad/næring og konsentrerte bustader med om lag 50 leilegheiter og ca. 1500 m2 næringsareal. Gnr. 479 bnr. 107, 109, Austmarka sentrum. Kombinert formål bustad og næring på bnr. 107 og bustader på bnr. 109.
Nybygg av leiligheter i Austmarka, bygg 3
Trinn 3 består av 40 stk leiligheter. Totalt skal det bygges 149 stk boenheter i området fordelt på flere byggetrinn. Gnr/bnr 79/11, 102, mfl
Nybygg av boliger og forsamlingslokale i Meland
Gnr/bnr: 22/4, 82, 150, 68. 15-25 stk boliger fordelt på eneboliger og rekkehus.
Nybygg av leiligheter i Manger
445/84: 2 6-mannsboliger. 445/322: Flerbolighus, 18 enheter.
Nybygg av rekkehus på Manger i Alver kommune, bygg 3
Totalt skal det bygges 127 boenheter på Manger boligområde fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av omsorgsboliger i Manger, bygg 2
Byggeklare tomter. Totalt består Manger boligområde av 127 boenheter fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av rekkehus alternativt tomannsboliger på Bruvoll i Lindås
Grunneiere er Atle Bruvoll Andersen og Ottar Hoplan.
Nybygg av leiligheter og tomannsboliger i Austmarka, bygg 1
Totalt skal det bygges 149 stk boenheter i området fordelt på flere byggetrinn. Gnr/bnr 79/11, 102 mfl.
Nybygg av leiligheter, Kubbaleitet, Lindås, trinn 9
Total utbygging består av ca 135 leiligheter.
Nybygg av rekkehus på Bruvoll i Lindås
Grunneiere er Atle Bruvoll Andersen og Ottar Hoplan.
Nybygg av bufellesskap på Knarvik i Alver kommune
O_BOP3 omfattar eigedommane, gardsnummer 188, bruksnummer. 704, 703, 668, 575, 739, og tomt for robuste bustadar, gards- og bruksnummer 188/406. Planområdet er totalt på ca. 24 dekar. Tiltaket omfattar 7 stk. omsorgsbustader med eit nettoareal på min 40m² pr. eining i tillegg til ein personalbase. Bustadane skal ha eige uteareal/terrasse med moglegheit for sol og skugge.
Nybygg av eneboliger i Sylta
4-8 sjøbuer. Båtplasser og opptrekk.
Nybygg av tomannsboliger i Austmarka, bygg 2
Totalt skal det bygges 149 stk boenheter i området fordelt på flere byggetrinn. Gnr/bnr 79/11, 102 mfl.
Nybygg av eneboliger på Bruvoll i Lindås
Grunneiere er Atle Bruvoll Andersen og Ottar Hoplan.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.