Alle planlagte boligprosjekter i Ullensvang

Nybygg av boliger i Odda
Ca. 50 enheter. Regulering for område: Gnr. 57 bnr. 1, 36 m.fl. og gnr. 58 bnr. 1, 2, 86, 288 m.fl.
Påbygg av leiligheter, etablering av parkeringskjeller i Odda
Påbygg på eksisterende bygg, tre etasjer med leiligheter, etablering av parkering i underetasjen. Takterrasse. Inntil 30 leiligheter. Eigedommane innanfor planområdet er: gnr/bnr 62/162, 62/230, 62/2, 62/30, 62/97, 62/115, 62/198, 62/201, 62/213, 61/22, 61/46, 61/70, 61/370, og dessutan delar av omkringliggjande gater – gnr/bnr 0/0.
Riving og nybygg, alt rehabilitering/utvikling av bustadblokk for utvilkingshemmade på Eide i Ullensvang
Rehabilitering/Nybygg bustadblokk på Eide i Odda, med fokus på universell utforming og energieffektivt bygg.
Nybygg av boliger mm på Aga i Ullensvang
170 daa. Gnr. 164, bnr.20 m.fl. Tiltakshavar for planarbeidet er Lars Aga Reisæter i samarbeid med Brødrene Kråkevik AS.
Nybygg av eneboliger i Jondal
Infrastruktur delvis opparbeidet.
Ny varmesentral i boligblokk i Odda
Ny varmesentral basert på varmepumpe for å dekke oppvarmingsbehov i bustadblokk. Inkluderer nytt el-inntak og ny hovudtavle.
Oppføring av hardbruksbustader i Odda
Oppføring av 2 stk hardbrukstbustader i Odda.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.