Alle planlagte boligprosjekter i Gulen

Nybygg av eneboliger i Byrknes
12 tomter. Tomt 5, 7 og 11 er reserverte.
Nybygg av eneboliger i Dalsøyra
7 tomter gjennstår for salg tomt:5, 10, 13-15, 17 og 20. Det er 3 reserverte tomter: tomt 1, 2 og 9.
Nybygg av fleirmannsbustader i Brekke
Opparbeidelse av infrastruktur på separat prosjekt. Gnr/bnr. 131/21 og 130/2. To flermannsboligtomter.
Nybygg av eneboliger i Eidsbotn, Gulen
6 tomter for salg. Tomt: 5-8, 10 og 15.
Nybygg av eneboliger i Brekke
Opparbeidelse av infrastruktur på separat prosjekt. Gnr/bnr. 131/21 og 130/2.
Nybygg av eneboliger i Eivindvik
3 ledige tomter, tomt: 23, 30 og 51.
Nybygg av enebolig i Brekke
1 tomt for salg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.