Alle planlagte boligprosjekter i Gulen

Nybygg av boliger i Kittelsvik, Gulen kommune
220 daa. 50-100 enheter. Blir oppdelt i trinn.
Nybygg av eneboliger i Byrknes
15 tomter. tomt 1-9, 11-16.
Nybygg av eneboliger i Dalsøyra
8 tomter for salg tomt: 5, 9-10, 13-15, 17 og 20.
Nybygg av eneboliger i Eidsbotn, Gulen
3 tomter for salg. Tomt: 5-8, 10 og 15. Tomt: 5, 6 og 7 er reservert.
Nybygg av fleirmannsbustader i Brekke
Opparbeidelse av infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av fleirmannsbustader i Brekke
Opparbeidelse av infrastruktur på separat prosjekt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.