Alle planlagte boligprosjekter i Vik

Utvikling av bolig, næring og forretningsområde i Vik
Ca 48 dekar. Gnr/bnr: 0/0, 1, 1/19, 33, 34, 35, 59, 65, 74, 78-83, 85, 86, 89 ,91, 92, 99, 109, 124 134, 138, 141, 147, 150, 152, 153, 154, 176, 199, 200, 201, 202, 205, 209, 217, 221, 223, 224, 261, 268, 269, 271, 272, 273, 3/1, 18, 23, 37, 59, 60, 61, 4/55, 5/25, 31, 32, 34, 48, 11/4, 5, 42/1. Formålet med planerbeidet er å vidareføre eksisterende situasjon i nordaust, opne opp sjøfronten til allment bruk, videreføre gangveg frå strandpromenaden over elva, regulere inn arealføremål for næring, forretning og bustad i nordvest, samt forretning, bustad og utlegebustad i sørvest. Videre, avkjørsel mellom sjøfronten og forretninga aust for elvemunninga, bustadsområde i søraust.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.