Aktuelle nybygg i Innlandet fylke

Utvidelse fra to til fire felts vei på E6 Moelv – Lillehammer – Øyer
Den midterste strekningen på E6 Moelv-Øyer. 23 km; 18 km veg i dagen, ny bru over Lågen på 700m, og 19 mindre konstruksjoner og 3 kryss. Etablering av overvannsledning mellom Mosåsa PS- Hunder.
Utvidelse av dobbeltspor på Dovrebanen Kleverud-Sørli
Underbygningsarbeider fra Furnesbakken til Stange omfatter ny Tangen stasjon. 12 km. Ceequal-sertifisering.
Utvidelse av dobbeltspor på Dovrebanen Kleverud-Sørli
Underbygningsarbeider i Stange sentrum, omfatter ombygging av Stange stasjon
Etablering av næringsareal for plasskrevande handel ved kryss Fv 192/E6 i Hamar
Totalt ca 30 mål. Kan deles in i felt fra 4-30 mål.
Nybygg av sentrumsformål i Skarnes
Gnr/bnr: 41/2, 41/47, 41/203, 41/279 og deler av 41/31 og 105/16.
Nybygg av bru på Riksveg 3 med tilstøtende veg mellom Tynset og Kvikne
Hensikten med planarbeidet er å erstatte dagens bru med en ny bru, utbedre geometrien på rv.3 på begge sider av dagens bru.
Nybygg av studentboliger i Gjøvik
Parkeringshus for 180 biler med 245 studentleiligheter i to blokker oppå. Parkeringshuset får cirka 5.500 kvadratmeter i to plan delvis under bakken og to åtte etasjers blokker med nær 7.000 kvadratmeter totalt.
Etablering av næringsområde i Løten kommune
170 dekar. Ferdig regulerte tomter med god tilgjengelighet fra rv. 3/25.
Nybygg av boliger og næring på yrkesskoletomta i Hamar, trinn 1
Det skal utvikles 16 omsorgsboliger, 10 leiligheter for førstegangsetablerere og 4 familieleiligheter som øremerkes startlånsmottakere. Omsorgsboligene vil bli kjøpt tilbake av Hamar kommune. De resterende leilighetene i prosjektet vil bli solgt i det ordinære boligmarkedet.
Nybygg av hytter og leilighetsbygg for fritidsleiligheter på Savalen i Tynset
Gnr/bnr: 112/221, 203/14 og 112/9. Etablering av 31 frittliggende fritidsboliger og 2 leilighetsbygg.
Nybygg av fabrikk på Rudshøgda
BREEAM NOR. Energimerke A.
Nybygg av fritidsboliger i Etnedal
Mellom Frugseth og Elvesæter. Gnr/bnr: 34/3, 12.
Nybygg av skipark i Sagstua
Gnr/bnr: 11/4, 11/7, 11/11 og 11/12. Skianlegg både for vinter- og sommeraktiviteter. Trinnvis utbygging. Gjennomførelsetid: 2-3 år.
Nybygg av boliger på Jaren i Gran
Gnr/bnr: 151/26, 69, 78, 152/19, 20, 23, 35, del av 151/27, 78, del av 158/24, 58, 61.
Nybygg av boligområde i Næroset
27 eneboliger, 7 tomannsboliger og 6 leilighetsbygg.
Nybygg av barneskole i Sør-Fron kommune
Skolen skal romme 1.-10. trinn for 320 elever.
Nybygg av studenthybler og p-hus/parkeringskjeller i Gjøvik, trinn 1
Kombinert soverom og oppholdsrom med kjøkkenkrok og bad. Det er vurdert å bygge fellesrom mellom blokkene, og eventuelt kontor/næringslokaler i form av legekontor/psykolog i første og muligens i andre. Delfelt BB2
Etablering av næringsområde i Løten kommune
100 dekar. Ferdig regulerte tomter med god tilgjengelighet fra rv. 3/25.
Utvikling av sentrum i Ringebu kommune
Formålet med planarbeidet er legge til rette for videre utvikling av et klimavennlig og attraktivt Vålebru og slik styrke Ringebu sentrum som handelssted, bosted, møtested og arrangementsarena. Kunnskapsgrunnlag og rammer for planen skal i tillegg til det som inngår i en formell planprosess, fremskaffes gjennom analysearbeid og medvirkningsprosesser som inngår i stedsutviklingsprosjektet Vålebru inn i framtida.
Nybygg av boligområde og infrastruktur i Lillehammer
Planområde: 82 daa. Delt i to områder.
Nybygg av boligområde i Bruflat
Haugalia sør, B13. 17 tomter.
Nybygg av leiligheter og forretningslokaler i Trysil
Bygges i to trinn. Opparbeidelse av infrastruktur utføres på separat prosjekt.
Nybygg av boligfelt i Øystre Slidre kommune
31 tomter for eneboligbebyggelse og 2 tomter for leilighetsbygg/rekkehus.
Nybygg av museum på Svullrya
Ca 13 måneder byggetid. Lokalisering: Diagonalt over elva og veien fra friluftsmuseet Finnetunet. Arkitekt er: Andrea Baresi, Filip Lipinski, Juráš Lasovský og Hanna Johansson fra Tsjekkia, Italia og Sverige Gnr/bnr: 106/34, 113/34, 113/54, 113/57, 113/182, 113/183, 113/116, 113/74.
Nybygg av fritidsboliger og leiligheter i Lesja
Gnr./bnr. 2/5, 2/9, 2/11, 2/104, 2/369, 2/500, 2/625, 2/627, 2/777, 2/778, 2/1393. Planområdet har et areal på 102 daa. Totalt skal det bygges ut ca. 1200 fritidsboliger, 2 nye nedfarter og hotell/lodge og forretningsbygg på området. 50-60 fritidsboliger blir utført i fase 1. Totalt 40 000 kvm for alle trinn.
Nybygg av kontor og forretning i Nord-Aurdal
Gnr/bnr: 85/105, 85/404, 85/412, 85/3 og 85/232.
Nybygg av fritidsboligområde i Ringebu, trinn 2
Totalt skal det bygges ut ca. 99 boenheter på området fordelt på 3 byggetrinn. Trinn 2 består av 8-9 hus.
Nybygg av leilighetsbygg i Hamar, trinn 1
Gnr/bnr: 1/7491, 1/7635, 1/3966, 1/3967, 1/3969, 1/1550, 1/1480, 1/4453, 1/423 og 1/3815. Planområde: ca 29 daa. Ca. 25 boenheter per trinn.
Nybygg av leilighetsbygg i Hamar, trinn 2
Gnr/bnr: 1/7491, 1/7635, 1/3966, 1/3967, 1/3969, 1/1550, 1/1480, 1/4453, 1/423 og 1/3815. Planområde: ca 29 daa. Ca. 25 boenheter per trinn.
Nybygg av hytter i Lillehammer
Ca 20-30 hyttetomter.
Nybygg av boliger i Kongsvinger
Planområdet utgjør deler av gnr/bnr. 50/1, 50/2, 50/21 og 51/103. 25 eneboligtomter ligger i øvre vestre og midtre del av utbyggingsfeltet i Solbakken, mens en tomt for tomannsboliger og 2 tomter for konsentrert bebyggelse er lagt lengst sør.
Nybygg av boligområde i Hjellum, trinn 3
Totalt 136 boliger på feltet. Gnr/bnr: 181/1,37 og 183/21,12,5.
Nybygg av politistasjon i Tynset kommune
Nye politistasjonen skal bygges ved siden av brannstasjonen.
Nybygg av seniorboliger i Stange
2-4 etasjer. 60 leiligheter i to byggetrinn. Seniorboliger samt fellesrom, badehus og brygge.
Nybygg av eneboliger i Tolga
Tomter for salg: BF 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 27, 28, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40 og 41.
Nybygg av eneboliger på Bybrua
Tomtene varierer i størrelse fra 620 til 1062 kvadratmeter og koster fra 520.000-900.000 kr. Totalt 25 stk tomter, 7 av tomtene er solgt.
Nybygg av boliger i Gjøvik
Minimum 18 boenheter. 5,7 daa tomt.
Nybygg av hytter i Etnedal
Mellom Frugseth og Elvesæter.
Nybygg av hytter på Tyin Vang kommune
Gnr/bnr: 4/3, 5/2, 5/3, 5,4, 5/49, 2/6, 6/4, 2/270 og 9002/19
Nybygg av boliger i Stange
Hobergvegen 138-146, Gnr 16, bnr 20, 21, 22, 23, 24 med flere. 6 eneboliger og 1 tomannsbilg.
Nybygg av dagligvareforretning på Mesnali i Ringsaker
Gnr/bnr: 510/80 og 510/21. Forretning i 1 etasje. Gjennomførelsetid: 6-9 måneder.
Nybygg av leilighetsbygg i Fagernes
10-15 leiligheter. Planområde: 3.000 m2.
Nybygg av solkraftverk i Sør-Fron kommune
7 MWp. Tiltaksområdet er ca 92 daa. I tillegg vil det være behov for å etablere en hogstsone rundt kraftverket i sør og vest slik at det totale avtrykket til kraftverket kan bli ca 110 dekar. Solkraftverket skal være et fotovoltaisk (PV) anlegg som omgjør solenergi til elektrisk energi. Hele solkraftverket vil bestå av moduler med fast montasjevinkel, vendt mot sør. Modulene vil monteres i lange rader til et festesystem/reisverk som er fundamentert med påler som vist i Figur 3-3. Radene vil gå fra øst mot vest og de vil monteres med noe innbyrdes avstand for å redusere skygge fra en rad med moduler på den bakenforliggende raden. I foreløpig layout har panelene en helning på 35 grader og det er lagt til grunn ca. 6 meter mellom radene. Fremkanten av modulene vil være rundt 1,2 meter over bakken.
Nybygg av basishall i Slidre
Planområdet er 12,3 daa stort og lig aust for Vestre Slidre skule og Skogen stadion.
Nybygg av eneboliger i Jessnes
Gjennomførelsetid: 6-8 måneder per bolig.
Nybygg av eneboliger i Beito
13 tomter til salg. 1.000-1.500 m2 per tomt.
Etablering av solcellepark i Elverum kommune
80 mål. Fordelt mellom 2.500 solceller på tak og ytterligere 12.614 paneler på bakken.
Nybygg av fritidsboligområde i Osen
40 fritidsboligtomter totalt, 18 tomter er bebygde.
Nybygg av kjedet eneboliger i Brumunddal
Gnr/bnr: 689/261, 689/262, 689/264 m.fl.
Nybygg av flerbrukshall i Vestre-Toten
Gnr./bnr. 147/18, del av 147/2 og del av 200/18. Styrkerom ca 140-150 kvm. Riving av 50 m gjerde.
Nybygg av fritidsbebyggelse i Etnedal
Grunneier: Ulf Tonerud. 10-15 hytter.
Nybygg av boligfelt i Dalholen
10 tomter (9 eies av kommunen og 1 er privat).
Nybygg av eneboliger i Røn
Følgende tomter er ledige for salg: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 og 13. Kostnad for tomtegrunn er kr. 150.000,- pr. tomt. Byggeklare tomter.
Nybygg av VA-ledning i Heggenes
VA for hytteområdena: Sandbakkadn, Viflå, Murkhovd, Yddin og gravfjellstølen.
Nybygg av eneboliger i Ringebu
Gnr/bnr: 49/209 1000 m2, 49/210 900 m2, 49/211 1200 m2, 49/212 1200 m2, 49/213 1200 m2, 49/214 1200 m2, 49/215 1300 m2, 49/216 1400 m2.
Etablering av døgnhvileplass for tungtransport langs Riksveg 3, Atna–Kvikne i Innlandet fylkeskommune
Kjøreavstanden fra rv. 3 til innkjøringen for selve døgnhvileplassen skal være maksimalt 1 km. Avkjøringen fra rv. 3 skal ligge på strekningen fra den sørlige avkjøringen til fv. 219 ved Atna, og til fylkesgrensen Innlandet/Trøndelag. Døgnhvileplassen skal inneholde sanitæranlegg med toalett og dusj, og den skal ha 12-20 oppstillingsplasser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.