Aktuelle nybygg i Innlandet fylke

Alvdal (5)
Dovre (1)
Eidskog (6)
Elverum (13)
Engerdal (3)
Etnedal (1)
Folldal (4)
Gausdal (4)
Gjøvik (11)
Gran (4)
Grue (1)
Hamar (23)
Lesja (9)
Lom (11)
Løten (2)
Nord-Fron (7)
Nord-Odal (3)
Os (5)
Rendalen (5)
Ringebu (13)
Ringsaker (23)
Sel (2)
Skjåk (3)
Stange (10)
Sør-Fron (4)
Sør-Odal (3)
Tolga (10)
Trysil (11)
Tynset (5)
Vang (5)
Vågå (2)
Åmot (5)
Åsnes (7)
Øyer (4)
Nybygg av boliger, forretning og kontor ved Skysstasjonen i Lillehammer
Ca 250 stk leiligheter, 20000 m2 kontor og 20000 m2 butikk. Gnr/bnr:200/1829, 1878, 201/2.
Hestnestunnelen med nærliggende dagsoner, Kleverud-Åkersvika
Underbygningsarbeider fra Kleverud til Espa og bygging av Hestnestunnelen.
Nybygg av fritidsboliger, parkeringsplass mm i Storslåtte
BFK 1= 14 boenheter, max: 100 m2/hytte. BFK 2= 35 boenheter, max: 100 m2/hytte. BFK 3= 3 bygg, 8 leiligheter per bygg, sokkeletasje+ 2 etasjer, max BYA/bygg= 450 m2.
Nybygg av sentrumsformål i Skarnes
Gnr/bnr: 41/2, 41/47, 41/203, 41/279 og deler av 41/31 og 105/16.
Nybygg av datasenter i Hamar
Området er 360.000 m2
Nybygg av datasenter i Elverum
Området er 200.000 m2.
Nybygg av kontor m.m. i Kongsvinger
BREEAM-NOR v6.0 –klassifisering: excellent.
Nybygg av barneskole og barnehage i Gjøvik
Ny barnehage (erstatter Biri barnehage) og ny barneskole (erstatter Skrinnhagen skole) på Biri. Byggtapetsering - Kjell Nordhagen AS. Kontaktperson er Harald Nordhagen.
Nybygg av boliger og næring i Gjøvik
Kvartal 17. Totalt bruksareal (BRA) er anslått til ca. 10.000m2 bolig og ca. 500m2 næring. Blokk A blir på fem etasjer. Blokk B har fire etasjer.
Nybygg av leiligheter i Lillehammer
Gnr/bnr: 200/691 og 84.
Nybygg av bru på Riksveg 3 med tilstøtende veg mellom Tynset og Kvikne
Hensikten med planarbeidet er å erstatte dagens bru med en ny bru, utbedre geometrien på rv.3 på begge sider av dagens bru.
Nybygg av rekkehus, boligblokker og næringsbygg i Raufoss
Planlegging for bygging av boliger på tomten til Raufoss barneskole, når den rives.
Nybygg av ene-og tomannsboliger i Kongsvinger
Ca 16,5 daa. Planlegges 9 eneboligtomter og 6 enebolig- eller tomannsboligtomter. 15-21 boenheter.
Nybygg av næringsområde i Kongsvinger
Ledige tomter ca 150 daa.
Nybygg av kontorbygg i Kongsvinger
TEK17, BREEAM Very good og Energiklasse A.
Nybygg av teststasjon for råner i Brattbakken, Løten
Når anlegget står ferdig vil det øke kapasiteten på testing av råner fra dagens 3.000 til 5.000 testdyr i året i et bygg på 4500 m2.
Nybygg av omsorgssenter i Vestre Slidre
Det nye helsetunet skal ligge mellom eksisterende omsorgssenter, Bergtun og aktivitetssenteret Plassen. 4 omsorgsboliger i bofelleskap og 20 institusjonsplasser med tilleggsfunksjoner. I tillegg har senteret arealer for hjemmetjenesten, aktivitetsrom, seremonirom, vaskeri, produksjonskjøkken og arealer for kafé.
Nybygg av bolig- og forretningsbygg i Løten sentrum
Gnr/bnr: 18/9, 196/78, 196/305 deler av 196/67, 329/4 og 330/8. 3 og 4 etasjer.
Nybygg av næringsbygg i Lillehammer
Tomtestørrelse: 10.000 m2. Viken Lås og Sikkerhet AS er leverandører av Låg og Beslag
Nybygg av museum på Svullrya
Ca 12 måneder byggetid. Lokalisering: Diagonalt over elva og veien fra friluftsmuseet Finnetunet. Arkitekt er: Andrea Baresi, Filip Lipinski, Juráš Lasovský og Hanna Johansson fra Tsjekkia, Italia og Sverige Gnr/bnr: 106/34, 113/34, 113/54, 113/57, 113/182, 113/183, 113/116, 113/74.
Nybygg av boligområde i Jessnes, Furunes, trinn 3 mfl
Totalt skal det bygges 40- 44 boenheter på området. 5 boenheter er bygd i trinn 1 og 7-8 boenheter i trinn 2.
Nybygg av hytter og naust i Nord-Fron
Planområdet er ca. 611 daa.
Nybygg av leiligheter i Hamar, trinn 2
Felles parkeringskjeller for trinn 1-3. Aluvegen 91 og 93. Gnr/bnr: 1/4782, 1862. Sigdal leverer kjøkken, bad og garderobe.
Nybygg av rekkehus på Skarnes i Sør-Odal kommune
I trinn 1 bygges 10 leiligheter.
Nybygg av fjellandsby rundt Rondablikk hotell i Nord-Fron
Ovenfor hotellet reguleres branntomten, samt at men skal se på mulighetene for mindre leilighetsbygg i den østre delen av planområdet. Gnr/bnr: 309/28, 309/33, 383/64, 309/7, 383/5, 383/662, 383/54, 383/73 og 383/11.
Nybygg av boliger i Hamar
Badekabiner: Norac. 18 da. Martodden B4. 5-7 etasjer. BREEAM-NOR sertifisering (Very Good).
Nybygg av eneboliger Torke, trinn 1
Totalt 94 boenheter fordelt på 8-9 trinn.
Nybygg av boliger i Lillehammer
Gnr/bnr: 48/5, 55, 105, 271, 272 og 273. Inntil 20 enheter.
Nybygg av til boliger til førstegangsetablerere og andre vanskeligstilte på boligmarkedet i Innbygda
Følgende bestemmelser gjelder: BBB1- Boligbebyggelse blokk •Innenfor dette området skal det oppføres flerleilighetsbygg. •Tillatt maks prosent bebygd areal (BYA) er 30 %. •Bebyggelsen kan være inntil tre etasjer, alternativt med underetasje i skrånende terreng. I skrånende terreng (gjennomsnittlig terrengfall innenfor huskroppen brattere enn 1:5) skal det benyttes hovedbygning med underetasje (-er). Sidebygning kan tillates med underetasje. •Garasjebygg og uthus tillates oppført i én etasje, eventuelt med underetasje der terrenget tillater det. Byggene skal være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge. •Det skal etableres felles oppsamlingsplass for renovasjon i området. Trysil kommune ønsker at det bygges minimum 18 leiligheter på denne tomta. 1/3 av leilighetene skal bygges som 3-roms leiligheter (med to soverom). BBB2- Boligbebyggelse blokk •Innenfor dette området skal det oppføres flerleilighetsbygg i form av to 4-mannsboliger. •Tillatt maks prosent bebygd areal (BYA) er 25 %. •Bebyggelsen kan være inntil to etasjer med underetasje i skrånende terreng. I skrånende terreng (gjennomsnittlig terrengfall innenfor huskroppen brattere enn 1:5) skal det benyttes hovedbygning med underetasje (-er). Sidebygning kan tillates med underetasje. •Garasjebygg og uthus tillates oppført i ´én etasje, eventuelt med underetasje der terrenget tillater det. Byggene skal være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge. Trysil kommune ønsker at det bygges åtte leiligheter, fire med tre soverom og fire med to soverom.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i kjede i Hamar
Gnr/bnr: 49/15 21, 22. Totalt 19-20 boenheter.
Nybygg av befelskvarter i Rena leir
Opsjon på ytterligere 4+4+4 kvarter.
Nybygg av rekkehus i Ringsaker kommune
Leiligheter og rekkehus.
Nybygg av hyttefelt i Elverum
Planområdet er på ca. 178 daa.
Nybygg av boligområde i Elverum
22 kjedede eneboliger.
Nybygg av leiligheter i Hamar, trinn 1
Felles parkeringskjeller for trinn 1-3. 14-16 byggemånader. Norema leverer kjøkken, bad og garderobe.
Nybygg av fritidsboliger i Gausdal
Gnr/bnr: 105/11, 104/1, 98/1 og 103/2 (98/25).
Nybygg av eneboliger i Hamar
Gjennomførelsetid: 8-12 måneder pr bolig. Funkisboliger.
Nybygg av konsentrert bebyggelse og 2 eneboligtomter, alternativt 8 eneboligtomter i Nes
22 daa. Inntil 20 boenheter. Konsentrert bebyggelse og 2 eneboligtomter, alternativt 8 eneboligtomter.
Nybygg av leilighetsbygg i Fagernes
10-15 leiligheter. Planområde: 3.000 m2.
Nybygg av eneboliger i Brenna
15-18 tomter. Tomtestørrelse: 1.200-1.800 m2 Byggeklare tomter.
Nybygg av solkraftverk i Stor-Elvdal
Solkraftverket i Stor-Elvdal vil ha en installert effekt på 7 MWp og levere 6,4 GWh i året. Kraftverket vil bygges med bifacial-teknologi (tosidige solcellepaneler).
Nybygg av eneboliger i Dalsbygda
Tomtestørrelser 0,9 daa – 1,9 daa 14 tomter
Nybygg av næringsbygg i Lom
Gnr/bnr: 70/323 mfl.
Nybygg av boligområde i Lillehammer
Planområdet omfatter hele eller deler av eiendommene gnr/bnr.: 7/4/0/1, 7/27, 7/8, 6/20, 6/8, 6/4, 6/6,7/86, 7/10, 7/33, 7/2, 7/107 og 316/4.
Nybygg av leiligheter i Hafjell, Lillehammer
Planlagt ca 70-80 leiligheter.
Nybygg av fritidsboligområde i Osen
40 fritidsboligtomter totalt, 18 tomter er bebygde.
Nybygg av boligområde i Brumunddal
10-14 boenheter. Byggeklare tomter.
Nybygg av boliger i Stange, B10
Totalt skal det bygges 300 boenheter i området. Prosjektet utføres i flere byggetrinn.
Nybygg av hytter på Høgåsen nedre, Venabygdsfjellet
Gnr/bnr: 22/2, 24/1 og 12/1 med fradelte tomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.