Aktuelle nybygg i Etnedal

Nybygg av fritidsbebyggelse i Etnedal
Grunneier: Ulf Tonerud. 10-15 hytter.
Nybygg av øvingsområde for brannvesendet, miljøstasjon mm i Etnedal
Hensikten med planarbeidet er i første rekke: Fornye og oppdatere dagens regulering. Vurdere bruk av næringstomt (feste 1) til øvingsområde for brannvesenet. Regulere inn tomt for miljøstasjonen og vurdere muligheter for utvidelse av denne. Planen berører følgende eiendommer: gnr 117 bnr 17, 12 og gnr 117 bnr 7 fnr 1, 2 og 3.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.