Aktuelle nybygg i Nordre Land

Nybygg av fritidsboliger, parkeringsplass mm i Storslåtte
BFK 1= 14 boenheter, max: 100 m2/hytte. BFK 2= 35 boenheter, max: 100 m2/hytte. BFK 3= 3 bygg, 8 leiligheter per bygg, sokkeletasje+ 2 etasjer, max BYA/bygg= 450 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.