Aktuelle nybygg i Nordre Land

Nybygg av behandlingssenter i Dokka
Nybygg som erstating for brannskadet bygging, og for utvidet kapasitet på behandlingssenteret. Gnr/bnr: 16/5 og 16/20 deler av 16/1 og 149/10 er innlemmet av hensyn til adkomstvei/avkjørsel. 53,1 daa planområde.
Nybygg av boliger i Nordre Land
37 daa. Området som består av eiendommene gnr. 126/1, gnr. 126/42 og deler av gnr. 124/2, hvor gnr.126/1og del av gnr. 124/2 disponeres av Huspartner AS og 126/42 eies av Nordre Land kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.