Aktuelle nybygg i Gran

Etablering av infrastruktur for nybygg av boliger på Jaren i Gran
Gnr/bnr: 151/26, 69, 78, 152/19, 20, 23, 35, del av 151/27, 78, del av 158/24, 58, 61.
Etablering av barnebolig i Gran kommune
Gran kommune ønsker snarest å få etablert et bygg som skal benyttes til barnebolig. Boligen er planlagt plassert på tomt i tilknytning til eksisterende barneavlastning hvor det tidligere stod en bolig som er revet. Etablering/opprigging eller leie av bygget i alternativt 3 år eller 5 år med opsjon på ytterligere perioder på 3 ad gangen. Det kan alternativt også være aktuelt at det blir etablert som et ordinært plassbygd bygg, men det vil bli vurdert om bygget senere må rives etter 3 eller 5 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.