Aktuelle nybygg i Lom

Nybygg av næringsbygg i Lom
Gnr/bnr: 70/323 mfl.
Nybygg av hytteområde i Lom
Hytter med enklere standard.
Nybygg av boliger i Bøverdalen
Delvis byggeklare tomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.