Aktuelle nybygg i Lom

Nybygg av kommunale boliger i Lom sentrum
Flermannsbolig med flest mulig boenheter innenfor kostnadsrammen, inklusiv klargjort tomt med ferdigstilt uteareal.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.