Aktuelle nybygg i Stange

Hestnestunnelen med nærliggende dagsoner, Kleverud-Åkersvika
Underbygningsarbeider fra Kleverud til Espa og bygging av Hestnestunnelen.
Utbygging av mobildekning i Stange kommune
Utbygging av mobildekning i områder inne i og i tilknytning til Romedal Almenning og Stange Almenning (RASA), der det er dårlig mobildekning i dag. Formålet er å øke sikkerheten for de som ferdes i områdene og å underlette den virksomhet som foregår inne på allmenningen, særlig skogdrift og beitebruk. I tillegg finnes det noen husstander i utkanten av området, hvor det er lite sannsynlig med utbygging av fiberbasert bredbånd og hvor det er ønskelig med fast mobilt bredbånd som erstatning. Utbyggingen vil gjennomføres som et investeringsprosjekt for kommunen. Det medfører at kommunen må være eier av de fysiske lokasjonene. Vinner av konkurransen vil bli tildelt en totalentreprisekontrakt for bygging av master på tilbudte lokasjoner. Mastene vil leies ut til leverandøren i en 10 års periode mot at disse driftes og vedlikeholdes i avtaleperioden, i henhold til den tilbudte dekning i tilbudet. Leverandøren vil disponere mastene og står for det tekniske utstyret.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.