Aktuelle nybygg i Hamar

Etablering av næringsområde i Hamar
Ca. 1300 daa. Gnr/bnr: 159/1, 160/1, 2, 4, 163/1, 202/1.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i kjede i Hamar
Gnr/bnr: 49/15 21, 22. Totalt 19-20 boenheter.
Opparbeidelse av teknisk infrastruktur i forbindelse med bygging av boliger i Hamar kommune
Bygging av vei-, elektro-, vann- og avløpsanlegg for Gåsbuveien, Krokstien og Imerslundsmarka med tilhørende avkjørsler/kryss, pumpeledning, offentlig lekeareal samt gangbru over Gåsbuveien.
Nybygg av eneboliger i Hamar
Gjennomførelsetid: 8-12 måneder pr bolig. Funkisboliger.
Nybygg av boliger i Hamar
Badekabiner: Norac. 18 da. Martodden B4. 5-7 etasjer. BREEAM-NOR sertifisering (Very Good).
Nybygg av boligområde i Hamar
Eneboliger med mulighet for rekke/ flermannsboliger på enkelte tomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.