Aktuelle nybygg i Vågå

Nybygg av boliger i Vågå, trinn 1
Riving av et bygg. Oppføring av to bustader (1x65 m2, 1x85 m2).
Nybygg av infrastruktur for boliger i Vågå
Infrastruktur for 4 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.