Aktuelle nybygg i Elverum

Nybygg av boligområde i Elverum, trinn 1
Totalt skal det bygges 3 boligblokker og "Townhouse" på tomten. Trinn 1 omfatter 2 boligblokker. Trinn 2 kan bygges når gammel svømmehall er revet. Gnr/bnr: 28/145 del av 28/426, 9.
Nybygg av boligområde i Elverum
22 kjedede eneboliger.
Etablering av telt-/flerbrukshall ved skyte- og øvingsfelt i Elverum kommune
Kjøp av telt-/flerbrukshall som skal monteres på gruspute. Hallen skal benyttes til trening, lager mm. Fortrinnsvis ny hall, men brukt hall kan vurderes også.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.