Aktuelle nybygg i Kongsvinger

Asfaltering av vei i Kongsvinger
Dette gjelder Ellens veg og Jernbanegata mellom Ellens veg og Jernbanegata 47/52. Prosjektets omfang er på totalt 375 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.