Aktuelle nybygg i Nord-Odal

Nybygg av eneboliger i Bruvoll
Byggeklare tomter. Tomter for salg: Johansrudvegen 24, gnr/bnr 27/120, 1364 m2. Johansrudvegen 25, gnr/bnr 27/122, 1388 m2.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Gardvik
Infrastruktur for 7 eneboligtomter.
Nybygg av leirduebane i Mo
Gnr. 52, bnr. 25, fnr. 2 og del av gnr. 52, bnr. 25.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.