Aktuelle nybygg i Ringebu

Rassikring av E16 Elstadkleiva i Ringebu
Prioritet middels i rassikringsplan. Type skred: stein.
Nybygg av fritidsboligområde i Ringebu, trinn 1
Totalt skal det bygges ut ca. 99 boenheter på området fordelt på 3 byggetrinn. Trinn 1 består av 8-9 hus.
Nybygg av flerbolighus i Fåvang
Utleieboliger med tilvisningsavtale i Ringebu kommune. Ringebu kommune ønsker å inngå tilvisningsavtaler med én eller flere profesjonelle utleiere om fremskaffelse av gode utleieboliger, som et supplement til kommunens egne utleieboliger.
Nybygg av lekeplass i Ringebu
Felles utlysning for Rognerudparken, Nesseskogen park og Aktivitetsparken.
Nybygg av lekeplass i Ringebu
Felles utlysning for Rognerudparken, Nesseskogen park og Aktivitetsparken.
Nybygg av lekeplass i Ringebu
Felles utlysning for Rognerudparken, Nesseskogen park og Aktivitetsparken.
Nybygg av carport ved omsorgsbolig i Ringebu
Behov for 4 carport plasser med elbillading. Ladestasjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.